فوتبــال 11

یکشنبه، 17 اسفند 1399 ساعت ۱۷:۳۰
 
جدول
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
7
4
1
17:9
25
2
12
6
0
6
8:12
18
3
12
3
4
5
9:13
13
4
12
2
6
4
10:15
12
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
4:6
12
2
6
3
3
0
11:7
12
3
6
1
3
2
4:4
6
4
6
1
3
2
4:5
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
6:2
13
2
6
2
1
3
5:8
7
3
6
2
0
4
4:6
6
4
6
1
3
2
6:11
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
8
3
1
28:9
27
2
12
6
3
3
20:12
21
3
12
4
1
7
13:16
13
4
12
1
6
5
8:14
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
16:4
16
2
6
4
1
1
12:5
13
3
6
2
0
4
7:8
6
4
6
1
3
2
7:8
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
12:5
11
2
6
2
2
2
8:7
8
3
6
2
1
3
6:8
7
4
6
0
3
3
1:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
6
5
1
15:7
23
2
12
6
3
3
18:10
21
3
12
5
4
3
17:12
19
4
12
4
1
7
10:14
13
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
11:5
14
2
6
3
3
0
7:3
12
3
6
3
0
3
9:6
9
4
6
2
1
3
5:8
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
9:4
12
2
6
3
2
1
8:4
11
3
6
2
0
4
5:6
6
4
6
1
2
3
6:7
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
5
3
4
15:15
18
2
12
4
2
6
11:16
14
3
12
3
4
5
12:19
13
4
12
0
3
9
4:22
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
7:5
11
2
6
2
2
2
6:7
8
3
6
1
2
3
4:8
5
4
6
0
0
6
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
9:8
10
2
6
3
0
3
7:8
9
3
6
0
3
3
3:11
3
4
6
0
2
4
5:14
2
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11