فوتبــال 11

برزیل

فیروویاریا

جدول
سری دی برزیل
 • پائولیستا 1 برزیل
 • سری دی برزیل
فصل: 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
5
4
1
1
2
5:6
4
8
4
0
2
2
2:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
2:0
4
3
3
1
2
0
2:2
4
4
2
0
2
0
1:1
2
6
2
0
1
1
3:4
1
8
2
0
1
1
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
1
0
1
2:2
3
4
2
0
2
0
2:2
2
6
1
0
1
0
0:0
1
7
2
0
1
1
1:2
1
8
2
0
1
1
0:2
1
سری دی برزیل
 • پائولیستا 1 برزیل
 • جام حذفی برزیل
 • سری دی برزیل
فصل: 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11