فوتبــال 11

برزیل

پائولیستا 1

فصل: 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول پائولیستا 1 برزیل - فصل 2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
6
2
4
15:10
20
2
12
4
2
6
14:17
14
3
12
3
5
4
14:17
14
4
12
3
2
7
4:18
11
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:3
13
2
6
3
3
0
10:4
12
3
6
2
1
3
8:10
7
4
6
1
1
4
1:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
2
1
3
6:7
7
2
6
2
1
3
5:7
7
3
6
2
1
3
3:8
7
4
6
0
2
4
4:13
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
7
2
3
23:10
23
2
12
7
2
3
13:9
23
3
12
4
3
5
14:14
15
4
12
4
2
6
14:14
14
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
13:6
10
2
6
3
1
2
6:6
10
3
6
3
0
3
10:7
9
4
6
2
2
2
5:7
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:4
13
2
6
4
1
1
7:3
13
3
6
2
0
4
9:7
6
4
6
1
3
2
4:7
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
6
4
2
19:10
22
2
12
3
3
6
11:18
12
3
12
2
4
6
5:14
10
4
12
2
3
7
11:18
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
15:4
16
2
6
2
1
3
7:9
7
3
6
2
1
3
4:9
7
4
6
1
1
4
4:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
1
3
2
4:6
6
2
6
1
2
3
7:11
5
3
6
1
2
3
4:9
5
4
6
0
3
3
1:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
8
4
0
18:5
28
2
12
8
2
2
21:9
26
3
12
4
2
6
9:14
14
4
12
2
4
6
10:18
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
9:2
14
2
6
3
2
1
8:4
11
3
6
1
3
2
4:4
6
4
6
1
2
3
3:6
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
13:5
15
2
6
4
2
0
9:3
14
3
6
3
0
3
6:8
9
4
6
1
1
4
6:14
4
جدول پائولیستا 1 برزیل
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11