فوتبــال 11

سه شنبه، 08 بهمن 1398 ساعت ۰۲:۳۰
 
آمار بازی
40
مالکیت ٪
60
11
شوت
17
4
شوت در چارچوب
5
7
شوت خارج چارچوب
10
0
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
10
7
شوت خارج محوطه
7
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
4
مهار دروازه بان
3
411
تعداد پاس
606
355
پاس صحیح
552
86
دقت پاس ٪
91
19
سانتر
25
3
کرنر
4
14
خطا
8
0
آفساید
2
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
41
دوئل موفق
39
8
نبرد هوایی موفق
10
46
مالکیت ٪
54
1
شوت
5
0
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
4
0
شوت داخل محوطه
5
1
شوت خارج محوطه
0
263
تعداد پاس
311
234
پاس صحیح
280
89
دقت پاس ٪
90
11
سانتر
7
1
کرنر
2
0
کارت زرد
1
15
دوئل موفق
24
0
نبرد هوایی موفق
6
33
مالکیت ٪
67
10
شوت
12
4
شوت در چارچوب
4
6
شوت خارج چارچوب
6
0
شوت بلاک شده
2
4
شوت داخل محوطه
5
6
شوت خارج محوطه
7
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
4
مهار دروازه بان
3
148
تعداد پاس
295
121
پاس صحیح
272
82
دقت پاس ٪
92
8
سانتر
18
2
کرنر
2
0
آفساید
2
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
26
دوئل موفق
15
8
نبرد هوایی موفق
4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11