فوتبــال 11

برزیل

پائولیستا 1

فصل: 2024
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول پائولیستا 1 برزیل - فصل 2024

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
8
1
3
18:11
25
2
12
3
1
8
8:17
10
3
12
1
5
6
8:17
8
4
12
1
3
8
5:19
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
12:6
15
3
6
2
1
3
4:7
7
3
6
1
4
1
3:3
7
4
6
1
2
3
4:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
6:5
10
2
6
1
0
5
4:10
3
3
6
0
1
5
5:14
1
4
6
0
1
5
1:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
8
4
0
20:9
28
2
12
4
5
3
15:11
17
3
12
4
3
5
8:11
15
4
12
2
4
6
10:14
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
13:6
16
2
6
3
1
2
6:4
10
3
6
1
5
0
8:6
8
4
6
1
3
2
6:7
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
7:3
12
2
6
3
0
3
7:5
9
3
6
1
2
3
2:7
5
4
6
1
1
4
4:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
6
3
3
13:9
21
2
12
5
2
5
17:15
17
3
12
4
2
6
14:14
14
4
12
3
5
4
17:17
14
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
11:7
12
2
6
2
3
1
10:7
9
3
6
3
0
3
8:8
9
4
6
2
2
2
4:4
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
9:5
13
2
6
1
2
3
6:6
5
3
6
1
2
3
6:8
5
4
6
1
2
3
7:10
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
6
4
2
20:12
22
2
12
6
4
2
16:10
22
3
12
6
3
3
14:9
21
4
12
3
3
6
8:16
12
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
7:1
15
2
6
4
1
1
8:3
13
3
6
3
2
1
10:5
11
4
6
2
1
3
5:10
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
10:7
11
2
6
2
3
1
8:7
9
3
6
1
3
2
7:8
6
4
6
1
2
3
3:6
5
جدول پائولیستا 1 برزیل
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11