فوتبــال 11

برزیل

پائولیستا

فصل: 2020
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول پائولیستا برزیل - فصل 2020

سری A1، گروه A
 • سری A1، گروه A
 • سری A1، گروه B
 • سری A1، گروه C
 • سری A1، گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
10
4
3
3
10:8
15
2
10
3
1
6
7:20
10
3
10
2
4
4
6:13
10
4
10
2
1
7
11:16
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
7:1
11
2
5
2
2
1
5:5
8
3
5
2
1
2
6:10
7
4
5
1
1
3
6:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
1
1
3
3:7
4
2
5
1
0
4
5:8
3
3
5
1
0
4
1:10
3
4
5
0
2
3
1:8
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
10
6
1
3
12:9
19
2
10
5
4
1
15:4
19
3
10
3
7
0
9:4
16
4
10
2
2
6
7:21
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
0
1
6:3
12
2
5
3
2
0
9:2
11
3
5
2
1
2
4:9
7
4
5
1
4
0
4:2
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
2
3
0
5:2
9
2
5
2
2
1
6:2
8
3
5
2
1
2
6:6
7
4
5
0
1
4
3:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
10
5
3
2
14:7
18
2
10
4
4
2
16:10
16
3
10
3
2
5
6:12
11
4
10
2
4
4
8:13
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
7:3
11
2
5
3
2
0
6:2
11
3
5
2
1
2
5:8
7
4
5
1
1
3
2:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
2
1
2
7:4
7
2
5
2
1
2
4:5
7
3
5
1
2
2
10:8
5
4
5
0
3
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
10
5
2
3
13:7
17
2
10
4
4
2
15:9
16
3
10
2
5
3
12:10
11
4
10
2
5
3
11:9
11
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
0
1
11:3
12
2
5
2
2
1
8:4
8
3
5
2
2
1
7:6
8
4
5
1
3
1
3:3
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
2
2
1
8:3
8
2
5
1
2
2
8:6
5
3
5
1
2
2
2:4
5
4
5
0
3
2
4:6
3
جدول پائولیستا برزیل
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11