فوتبــال 11

برزیل

پائولیستا

فصل: 2020
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول پائولیستا برزیل - فصل 2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
4
4
4
13:12
16
2
12
4
1
7
14:16
13
3
12
2
5
5
7:15
11
4
12
3
1
8
8:24
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
8:2
12
2
6
2
3
1
5:5
9
3
6
2
1
3
8:8
7
4
6
2
1
3
6:12
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
2
0
4
6:8
6
2
6
1
1
4
5:10
4
3
6
1
0
5
2:12
3
4
6
0
2
4
2:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
6
4
2
17:6
22
2
12
6
2
4
14:13
20
3
12
4
7
1
12:8
19
4
12
3
2
7
9:23
11
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
11:3
14
2
6
4
0
2
7:6
12
3
6
3
1
2
6:9
10
4
6
2
4
0
7:4
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
2
3
1
5:4
9
2
6
2
2
2
6:3
8
3
6
2
2
2
7:7
8
4
6
0
1
5
3:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
6
3
3
19:11
21
2
12
4
5
3
16:11
17
3
12
4
2
6
8:15
14
4
12
3
5
4
11:14
14
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
9:6
11
2
6
3
2
1
6:3
11
3
6
2
2
2
5:8
8
4
6
2
1
3
4:8
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
10:5
10
2
6
2
1
3
4:7
7
3
6
1
3
2
10:8
6
4
6
1
3
2
6:6
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
7
2
3
18:9
23
2
12
4
5
3
15:10
17
3
12
4
4
4
16:14
16
4
12
3
6
3
13:9
15
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
13:3
15
2
6
3
2
1
9:4
11
3
6
2
3
1
5:3
9
4
6
2
2
2
8:9
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
2
2
2
8:5
8
2
6
2
2
2
5:6
8
3
6
1
3
2
8:6
6
4
6
1
3
2
6:6
6
جدول پائولیستا برزیل
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11