فوتبــال 11

برزیل

پائولیستا

فصل: 2021
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول پائولیستا برزیل - فصل 2021

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
7
4
1
17 :9
25
2
12
6
0
6
8 :12
18
3
12
3
4
5
9 :13
13
4
12
2
6
4
10 :15
12
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
4 :6
12
2
6
3
3
0
11 :7
12
3
6
1
3
2
4 :4
6
4
6
1
3
2
4 :5
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
6 :2
13
2
6
2
1
3
5 :8
7
3
6
2
0
4
4 :6
6
4
6
1
3
2
6 :11
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
8
3
1
28 :9
27
2
12
6
3
3
20 :12
21
3
12
4
1
7
13 :16
13
4
12
1
6
5
8 :14
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
16 :4
16
2
6
4
1
1
12 :5
13
3
6
2
0
4
7 :8
6
4
6
1
3
2
7 :8
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
12 :5
11
2
6
2
2
2
8 :7
8
3
6
2
1
3
6 :8
7
4
6
0
3
3
1 :6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
6
5
1
15 :7
23
2
12
6
3
3
18 :10
21
3
12
5
4
3
17 :12
19
4
12
4
1
7
10 :14
13
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
11 :5
14
2
6
3
3
0
7 :3
12
3
6
3
0
3
9 :6
9
4
6
2
1
3
5 :8
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
9 :4
12
2
6
3
2
1
8 :4
11
3
6
2
0
4
5 :6
6
4
6
1
2
3
6 :7
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
5
3
4
15 :15
18
2
12
4
2
6
11 :16
14
3
12
3
4
5
12 :19
13
4
12
0
3
9
4 :22
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
7 :5
11
2
6
2
2
2
6 :7
8
3
6
1
2
3
4 :8
5
4
6
0
0
6
1 :11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
9 :8
10
2
6
3
0
3
7 :8
9
3
6
0
3
3
3 :11
3
4
6
0
2
4
5 :14
2
جدول پائولیستا برزیل
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11