فوتبــال 11

برزیل

مینیرو

فصل: 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول مینیرو برزیل - فصل 2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه سقوط
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
6
2
0
15:5
20
2
8
4
3
1
13:8
15
3
8
3
1
4
8:14
10
4
8
2
4
2
7:10
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
9:4
10
2
4
3
1
0
8:3
10
3
4
2
1
1
5:7
7
4
4
1
2
1
5:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
7:2
10
2
4
1
2
1
4:4
5
3
4
1
2
1
2:2
5
4
4
1
0
3
3:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
5
3
0
15:6
18
2
8
1
2
5
9:15
5
3
8
1
1
6
8:13
4
4
8
0
4
4
6:12
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
8:3
12
2
4
1
1
2
5:6
4
3
4
1
1
2
4:5
4
4
4
0
2
2
3:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
1
3
0
7:3
6
2
4
0
2
2
3:7
2
3
4
0
1
3
4:9
1
4
4
0
0
4
4:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
3
3
2
11:7
12
2
8
3
2
3
14:12
11
3
8
2
4
2
8:10
10
4
8
2
3
3
9:11
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
9:4
7
2
4
2
1
1
3:4
7
3
4
1
2
1
4:4
5
4
4
0
3
1
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
8:3
9
2
4
1
1
2
5:7
4
3
4
1
1
2
5:8
4
4
4
0
3
1
5:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
4
1
1
2
3:3
4
3
3
1
0
2
1:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
2
1
1
0
3:1
4
3
1
1
0
0
1:0
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
1
0
1:1
1
2
2
0
0
2
0:2
0
3
2
0
0
2
0:4
0
جدول مینیرو برزیل
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11