فوتبــال 11

برزیل

مینیرو

فصل: 2024
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول مینیرو برزیل - فصل 2024

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه سقوط
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
6
1
1
15:5
19
2
8
4
3
1
15:7
15
3
8
2
2
4
8:12
8
4
8
2
1
5
9:17
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
7:3
7
2
4
2
1
1
6:3
7
3
4
2
0
2
4:7
6
4
4
0
2
2
2:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
9:2
12
2
4
2
2
0
8:4
8
3
4
2
0
2
6:6
6
4
4
0
1
3
5:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
4
2
2
14:6
14
2
8
3
0
5
6:15
9
3
8
2
2
4
7:11
8
4
8
2
2
4
9:14
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
8:3
7
2
4
2
0
2
4:4
6
3
4
1
1
2
4:5
4
4
4
0
1
3
5:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
6:3
7
2
4
2
1
1
4:2
7
3
4
1
1
2
3:6
4
4
4
1
0
3
2:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
5
3
0
18:2
18
2
8
4
1
3
14:10
13
3
8
2
2
4
7:14
8
4
8
2
1
5
7:16
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
8:5
9
2
4
2
2
0
9:1
8
3
4
2
0
2
4:4
6
4
4
1
1
2
6:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
9:1
10
2
4
1
1
2
6:5
4
3
4
1
0
3
1:7
3
4
4
0
2
2
3:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
11:5
9
2
3
2
0
1
8:7
6
3
3
0
0
3
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
1
1
0
0
4:3
3
3
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
6:4
3
2
2
1
0
1
4:4
3
3
1
0
0
1
0:1
0
جدول مینیرو برزیل
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11