فوتبــال 11

قطر

جام اتحادیه

فصل: 2021
  • 2021

جدول جام اتحادیه قطر - فصل 2021

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
  • گروه E
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
1
1
2:2
4
3
3
1
0
2
5:4
3
4
3
0
2
1
5:8
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
1
1
1:2
1
2
2
0
1
1
4:7
1
3
0
0
0
0
0:0
0
4
2
0
0
2
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
1
1
0
0
5:2
3
3
1
1
0
0
1:0
3
4
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:4
7
2
3
2
0
1
7:4
6
3
3
1
1
1
4:5
4
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5:3
3
2
1
1
0
0
2:0
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:2
6
2
1
1
0
0
2:1
3
3
2
0
1
1
2:5
1
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
2
1
0
1
5:3
3
3
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
2
1
0
0
1
1:2
0
3
1
0
0
1
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:1
3
2
1
1
0
0
2:1
3
3
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
4:3
3
2
2
1
0
1
5:5
3
3
2
1
0
1
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
0
1
2:3
0
2
1
0
0
1
2:3
0
3
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
2
1
1
0
0
3:2
3
3
1
1
0
0
3:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
2
1
0
1
2:2
3
3
2
0
0
2
2:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:1
3
2
1
0
0
1
1:2
0
3
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:1
3
2
1
1
0
0
1:0
3
3
1
0
0
1
1:2
0
جدول جام اتحادیه قطر
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11