فوتبــال 11

قطر

جام اتحادیه

فصل: 2023/2024
  • 2023/2024
  • 2022
  • 2021

جدول جام اتحادیه قطر - فصل 2023/2024

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
  • گروه E
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:1
7
2
3
2
1
0
6:1
7
3
3
1
0
2
1:9
3
4
3
0
0
3
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:1
6
2
2
1
1
0
2:0
4
3
1
1
0
0
1:0
3
4
1
0
0
1
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:1
3
2
1
0
1
0
0:0
1
3
2
0
0
2
1:4
0
4
2
0
0
2
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:3
6
2
3
2
0
1
6:3
6
3
3
2
0
1
4:5
6
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5:3
3
2
2
1
0
1
3:2
3
3
1
1
0
0
2:1
3
4
1
0
0
1
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:1
3
2
1
1
0
0
2:0
3
3
2
1
0
1
2:4
3
4
2
0
0
2
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:3
9
2
3
1
0
2
5:5
3
3
3
1
0
2
2:5
3
4
3
1
0
2
2:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:1
6
2
1
0
0
1
0:1
0
3
2
0
0
2
3:5
0
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
2
1
1
0
0
3:2
3
3
2
1
0
1
2:3
3
4
2
1
0
1
2:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:1
9
2
3
1
1
1
4:8
4
3
3
1
0
2
4:8
3
4
3
0
1
2
3:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:1
6
2
1
0
1
0
1:1
1
3
1
0
0
1
2:3
0
4
2
0
0
2
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:0
3
2
1
1
0
0
3:2
3
3
2
1
0
1
3:7
3
4
2
0
1
1
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:3
7
2
3
1
1
1
10:7
4
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
1
0
2
5:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
1
1
0
9:4
4
3
1
1
0
0
3:1
3
4
1
1
0
0
2:0
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
1
0
2:2
1
2
1
0
0
1
1:3
0
3
2
0
0
2
0:4
0
4
2
0
0
2
3:11
0
جدول جام اتحادیه قطر
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11