فوتبــال 11

آفریقا

انتخابی جام ملت‌ها

فصل: 2021
 • 2021
 • 2019
 • 2017
 • 2014

جدول انتخابی جام ملت‌ها آفریقا - فصل 2021

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
 • گروه K
 • گروه L
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:4
13
2
6
3
2
1
8:5
11
3
6
3
0
3
8:7
9
4
6
0
1
5
2:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
1
3
3
0
0
4:0
9
1
3
2
0
1
5:4
6
1
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:2
6
1
3
0
2
1
4:5
2
1
3
1
0
2
3:3
3
1
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
6:2
12
2
6
3
1
2
4:5
10
3
6
2
2
2
3:2
8
4
6
1
0
5
2:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
1
3
2
1
0
2:0
7
1
3
2
1
0
3:0
7
1
3
1
0
2
2:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
2:1
5
1
3
1
0
2
2:5
3
1
3
0
1
2
0:2
1
1
3
0
0
3
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
9:3
13
2
6
4
0
2
9:3
12
3
6
3
1
2
8:7
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
1
3
3
0
0
7:0
9
1
3
2
1
0
4:1
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:2
4
1
3
1
0
2
2:3
3
1
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
9:7
10
2
6
3
1
2
8:6
10
4
6
1
1
4
4:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:3
7
1
3
3
0
0
7:2
9
1
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
4:4
3
1
3
0
1
2
1:4
1
1
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
10:1
14
2
6
2
3
1
5:4
9
3
6
1
2
3
6:10
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
1
3
1
2
0
3:1
5
1
3
1
1
1
5:6
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:0
7
1
3
1
1
1
2:3
4
1
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
8:4
11
2
6
2
4
0
6:3
10
3
6
1
3
2
1:3
6
4
6
1
1
4
5:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:1
5
1
3
1
2
0
5:3
5
1
3
1
1
1
1:1
4
1
3
1
0
2
2:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:3
6
1
3
1
2
0
1:0
5
1
3
0
2
1
0:2
2
1
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
10:3
12
2
6
2
3
1
4:6
9
3
6
1
4
1
7:7
7
4
6
0
2
4
3:8
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
1
3
1
2
0
2:1
5
1
3
0
3
0
3:3
3
1
3
0
0
3
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:2
5
1
3
1
1
1
2:5
4
1
3
1
1
1
4:4
4
1
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
19:6
14
2
6
2
2
2
6:8
8
3
6
2
1
3
8:12
7
4
6
1
1
4
2:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:1
9
1
3
0
2
1
2:4
2
1
3
1
1
1
6:6
4
1
3
1
0
2
1:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
6:5
5
1
3
2
0
1
4:4
6
1
3
1
0
2
2:6
3
1
3
0
1
2
1:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
10:2
14
2
6
3
0
3
9:7
9
3
6
2
2
2
5:5
8
4
6
0
2
4
3:13
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
1
3
2
0
1
6:1
6
1
3
2
1
0
5:0
7
1
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
1
3
1
0
2
3:6
3
1
3
0
1
2
0:5
1
1
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
14:5
16
2
6
3
0
3
7:7
9
3
6
2
1
3
5:6
7
4
6
1
0
5
7:15
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
1
3
2
0
1
2:1
6
1
3
2
1
0
4:2
7
1
3
1
0
2
6:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
1
3
1
0
2
5:6
3
1
3
0
0
3
1:4
0
1
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
11:5
13
2
6
3
0
3
10:6
9
3
6
2
2
2
9:9
8
4
6
1
1
4
3:13
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
1
3
3
0
0
9:1
9
1
3
1
2
0
2:1
5
1
3
1
0
2
3:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
5:3
4
1
3
0
0
3
1:5
0
1
3
1
0
2
7:8
3
1
3
0
1
2
0:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
14:7
14
2
6
1
4
1
6:6
7
3
6
2
1
3
3:4
7
4
6
0
3
3
3:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:5
7
1
3
1
2
0
2:1
5
1
3
2
0
1
2:1
6
1
3
0
2
1
2:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
1
3
0
2
1
4:5
2
1
3
0
1
2
1:3
1
1
3
0
1
2
1:5
1
جدول انتخابی جام ملت‌ها آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11