فوتبــال 11

آفریقا

انتخابی جام ملت‌ها

فصل: 2023
 • 2023
 • 2021
 • 2019
 • 2017
 • 2014

جدول انتخابی جام ملت‌ها آفریقا - فصل 2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
 • گروه K
 • گروه L
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
22:4
15
2
6
4
1
1
11:5
13
3
6
1
2
3
10:11
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8:2
6
2
3
2
0
1
7:3
6
3
3
0
2
1
6:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
14:2
9
2
3
2
1
0
4:2
7
3
3
1
0
2
4:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
8:5
11
2
6
3
1
2
8:6
10
3
6
2
2
2
8:8
8
4
6
0
3
3
3:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
3
2
1
0
3:0
7
3
3
1
2
0
6:5
5
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
5:5
4
2
3
0
3
0
2:2
3
3
3
1
0
2
2:3
3
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
6:3
7
2
4
1
2
1
6:6
5
3
4
1
1
2
4:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:1
4
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
1
0
1
3:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:2
3
2
2
0
1
1
3:4
1
3
2
0
1
1
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
10:3
15
2
6
3
1
2
9:7
10
3
6
1
2
3
4:10
5
4
6
1
1
4
5:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:0
9
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
1
1
1
4:3
4
4
3
1
1
1
4:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
0
1
2
0:3
1
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
8:3
12
2
6
2
3
1
6:5
9
4
6
0
3
3
1:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
1
2
0
3:2
5
4
3
0
2
1
1:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:3
4
3
3
0
3
0
2:2
3
4
3
0
1
2
0:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
9:2
16
2
6
2
2
2
3:4
8
3
6
2
1
3
5:6
7
4
6
0
2
4
3:8
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
3
1
0
2
1:3
3
3
3
0
1
2
2:4
1
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:1
9
2
3
2
0
1
3:2
6
3
3
1
2
0
2:1
5
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
15:2
15
2
6
3
1
2
7:7
10
3
6
2
1
3
5:10
7
4
6
1
0
5
5:13
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:0
9
2
3
2
1
0
4:2
7
3
3
1
0
2
2:4
3
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:2
6
2
3
1
1
1
3:6
4
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
1
0
2
2:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
12:6
13
2
6
4
1
1
9:5
13
3
6
2
1
3
6:8
7
4
6
0
1
5
1:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:2
9
2
3
3
0
0
7:2
9
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
1
2
0:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
4:4
4
2
3
1
1
1
2:3
4
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
1
2
9:7
10
3
6
2
1
3
3:5
7
4
6
2
0
4
3:10
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
2
0
1
3:4
6
4
3
1
1
1
1:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
4:3
4
3
3
1
0
2
2:3
3
4
3
0
0
3
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
11:1
13
2
6
4
1
1
9:7
13
3
6
1
1
4
3:9
4
4
6
1
1
4
2:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:0
9
2
3
3
0
0
5:0
9
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
1
1
1
2:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
1:1
4
2
3
1
1
1
4:7
4
3
3
0
0
3
0:6
0
4
3
0
0
3
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
7:6
7
2
3
2
0
1
5:3
6
3
3
0
1
2
3:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:3
4
2
1
1
0
0
2:1
3
4
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:2
3
2
2
1
0
1
3:3
3
3
1
0
1
0
2:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
12:4
14
2
6
3
1
2
8:9
10
3
6
0
3
3
6:10
5
4
6
0
4
2
4:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:3
7
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
0
2
1
2:3
2
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
3
2
0
1
4:5
6
3
3
0
3
0
3:3
3
4
3
0
1
2
4:7
1
جدول انتخابی جام ملت‌ها آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11