فوتبــال 11

آفریقا

مقدماتی جام جهانی

فصل: 2022
 • 2022
 • 2018
 • 2014
 • 2010

جدول مقدماتی جام جهانی آفریقا - فصل 2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
25:4
14
2
6
3
3
0
12:4
12
3
6
2
1
3
13:17
7
4
6
0
0
6
4:29
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
16:3
7
2
3
1
2
0
4:2
5
3
3
1
0
2
7:8
3
4
3
0
0
3
2:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:1
7
2
3
2
1
0
8:2
7
3
3
1
1
1
6:9
4
4
3
0
0
3
2:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
11:2
13
2
6
3
2
1
6:5
11
3
6
2
1
3
8:9
7
4
6
0
2
4
2:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
3
0
0
4:0
9
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:1
4
2
3
1
0
2
3:6
3
3
3
0
2
1
2:5
2
4
3
0
0
3
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
9:3
13
2
6
3
2
1
8:6
11
3
6
2
0
4
5:8
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:3
6
2
4
2
0
2
5:5
6
3
3
1
1
1
3:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
1
2
0
4:3
5
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
12:3
15
2
6
4
1
1
10:3
13
3
6
1
1
4
2:8
4
4
6
1
0
5
2:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
3
0
0
6:1
9
3
3
1
1
1
1:1
4
4
3
1
0
2
1:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:2
6
2
3
1
1
1
3:1
4
3
3
0
0
3
1:5
0
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
11:0
16
2
6
2
3
1
3:2
9
3
6
1
3
2
4:9
6
4
6
0
1
5
2:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
2
3
1
2
0
2:1
5
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:0
7
2
3
1
1
1
1:1
4
3
3
0
2
1
2:7
2
4
3
0
0
3
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
10:4
14
2
6
2
1
3
7:8
7
3
6
2
1
3
4:7
7
4
6
1
2
3
6:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:1
9
2
3
2
1
0
4:1
7
3
3
1
1
1
5:4
4
4
3
1
1
1
3:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
6:3
5
2
3
1
0
2
1:2
3
3
3
0
1
2
1:4
1
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
7:3
13
2
6
4
1
1
6:2
13
3
6
1
2
3
4:7
5
4
6
0
2
4
2:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:1
9
2
3
3
0
0
3:0
9
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:2
4
2
3
1
1
1
2:2
4
3
3
0
1
2
1:3
1
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
15:4
16
2
6
2
2
2
5:6
8
3
6
1
2
3
5:10
5
4
6
0
3
3
5:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
0
2
1
2:3
2
3
3
0
1
2
3:6
1
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
2
0
1
3:3
6
3
3
1
1
1
3:5
4
4
3
0
2
1
2:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
20:1
18
2
6
1
3
2
5:11
6
3
6
0
4
2
5:11
4
4
6
0
3
3
5:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:0
9
2
3
0
2
1
3:6
2
3
3
0
2
1
1:4
2
4
3
0
1
2
3:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:1
9
2
3
1
1
1
4:7
4
3
3
0
2
1
2:4
2
4
3
0
2
1
2:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
1
2
5:4
10
3
6
2
2
2
6:8
8
4
6
1
1
4
4:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
3:2
4
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
1
0
2
3:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
2:2
6
2
3
1
2
0
3:2
5
4
3
0
0
3
2:7
0
جدول مقدماتی جام جهانی آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11