فوتبــال 11

آفریقا

جام کنفدراسیون‌ها

فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

جدول جام کنفدراسیون‌ها آفریقا - فصل 2022/2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
12:10
12
2
6
3
2
1
11:5
11
3
6
1
2
3
8:12
5
4
6
1
2
3
6:10
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
3
0
0
9:3
9
3
3
1
2
0
6:3
5
4
3
1
1
1
3:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
3:7
3
2
3
0
2
1
2:4
2
3
3
0
1
2
3:7
1
4
3
0
0
3
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
6:4
13
2
6
3
1
2
9:7
10
3
6
1
3
2
5:5
6
4
6
0
3
3
2:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:3
7
2
3
2
1
0
3:0
7
3
3
1
1
1
3:1
4
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:4
6
2
3
1
0
2
1:4
3
3
3
0
2
1
2:4
2
4
3
0
2
1
1:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
11:6
11
2
6
3
2
1
10:6
11
3
6
2
2
2
8:6
8
4
6
0
2
4
4:15
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
2
1
0
6:1
7
3
3
2
1
0
5:3
7
4
3
0
2
1
3:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
5:3
4
2
3
0
2
1
3:5
2
3
3
0
1
2
2:5
1
4
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
9:4
13
2
6
4
1
1
8:4
13
3
6
1
2
3
6:10
5
4
6
1
0
5
5:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
3
3
0
0
5:1
9
3
3
1
2
0
4:3
5
4
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:3
4
2
3
1
1
1
2:3
4
3
3
0
0
3
2:6
0
4
3
0
0
3
2:7
0
جدول جام کنفدراسیون‌ها آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11