فوتبــال 11

آفریقا

جام کنفدراسیون‌ها

فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

جدول جام کنفدراسیون‌ها آفریقا - فصل 2022/2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
0
2
9:8
9
2
5
2
2
1
7:4
8
3
5
1
2
2
7:8
5
4
5
1
2
2
4:7
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
2
0
0
5:0
6
3
3
1
2
0
6:3
5
4
3
1
1
1
3:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
3:7
3
2
3
0
2
1
2:4
2
3
2
0
1
1
1:4
1
4
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
9:6
10
2
5
3
1
1
5:4
10
3
5
1
2
2
5:5
5
4
5
0
2
3
2:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:3
7
2
2
1
1
0
2:0
4
3
2
1
0
1
3:1
3
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:4
6
2
2
1
0
1
1:3
3
3
3
0
2
1
2:4
2
4
2
0
1
1
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
10:5
10
2
5
2
2
1
8:5
8
3
5
2
2
1
7:4
8
4
5
0
1
4
3:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
2
1
0
6:1
7
3
2
1
1
0
3:2
4
4
2
0
1
1
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
5:3
4
2
2
0
1
1
2:4
1
3
2
0
1
1
1:3
1
4
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
8:4
10
2
5
3
1
1
6:3
10
3
5
1
2
2
5:8
5
4
5
1
0
4
5:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
2
2
0
0
3:0
6
3
3
1
2
0
4:3
5
4
2
1
0
1
3:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:3
4
2
2
0
1
1
1:3
1
3
3
0
0
3
2:6
0
4
2
0
0
2
1:5
0
جدول جام کنفدراسیون‌ها آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11