فوتبــال 11

آفریقا

جام کنفدراسیون‌ها

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

جدول جام کنفدراسیون‌ها آفریقا - فصل 2019/2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
14:3
15
2
6
3
1
2
10:9
10
3
6
1
3
2
6:9
6
4
6
0
2
4
3:12
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8:1
6
2
3
2
0
1
6:4
6
3
3
0
2
1
3:5
2
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
1
1
1
4:5
4
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
0
1
2
1:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
13:4
11
2
6
2
4
0
8:4
10
3
6
3
1
2
6:6
10
4
6
0
1
5
1:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:1
7
2
3
2
1
0
6:2
7
3
3
2
1
0
3:1
7
4
3
0
1
2
1:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
6:3
4
2
3
0
3
0
2:2
3
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
0
0
3
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
8:1
14
2
6
2
2
2
4:7
8
3
6
2
2
2
4:3
8
4
6
0
2
4
2:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
1
1
1:1
4
4
3
0
2
1
0:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
2:0
5
2
3
1
1
1
1:3
4
3
3
1
1
1
3:2
4
4
3
0
0
3
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
9:5
11
2
6
3
1
2
11:7
10
3
6
2
2
2
5:6
8
4
6
0
3
3
3:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
2
3
2
0
1
5:3
6
3
3
1
1
1
1:2
4
4
3
0
2
1
3:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:2
5
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
1
0
2
5:5
3
4
3
0
1
2
0:4
1
جدول جام کنفدراسیون‌ها آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11