فوتبــال 11

آفریقا

جام کنفدراسیون‌ها

فصل: 2023/2024
 • 2023/2024
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

جدول جام کنفدراسیون‌ها آفریقا - فصل 2023/2024

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
8:3
13
2
6
3
2
1
9:3
11
3
6
2
0
4
6:13
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:1
9
2
3
2
1
0
6:0
7
3
3
2
0
1
5:4
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:2
4
2
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
8:1
13
2
6
3
0
3
5:6
9
3
6
2
2
2
5:2
8
4
5
0
1
4
0:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:0
7
2
2
2
0
0
2:0
6
3
3
2
0
1
3:2
6
4
3
0
1
2
0:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
3
1
0
2
2:4
3
3
3
0
1
2
0:2
1
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
11:7
12
2
6
4
0
2
10:8
12
3
6
3
1
2
9:4
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
3
3
0
0
6:1
9
3
3
2
1
0
6:1
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
3:3
3
2
3
1
0
2
4:6
3
3
3
1
0
2
4:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
10:2
14
2
6
3
1
2
6:6
10
3
6
1
3
2
2:4
6
4
6
0
2
4
3:9
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
2
3
2
0
1
3:2
6
3
3
1
2
0
2:1
5
4
3
0
2
1
2:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
3:2
5
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
0
1
2
0:3
1
4
3
0
0
3
1:5
0
جدول جام کنفدراسیون‌ها آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11