فوتبــال 11

اروپا

لیگ قهرمانان بانوان

فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010

جدول لیگ قهرمانان بانوان اروپا - فصل 2022/2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
19:1
16
4
6
0
0
6
1:28
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:0
9
4
3
0
0
3
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
4
3
0
0
3
1:18
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
19:5
14
2
6
4
1
1
16:8
13
3
6
1
1
4
7:22
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
7:1
7
3
3
0
1
2
6:13
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
9:7
6
3
3
1
0
2
1:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
19:5
13
2
6
3
2
1
10:6
11
3
6
2
3
1
9:3
9
4
6
0
0
6
2:26
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:2
6
2
3
1
2
0
7:2
5
3
3
1
1
1
5:5
4
4
3
0
0
3
1:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
15:3
7
2
3
2
1
0
5:1
7
3
3
1
1
1
2:1
4
4
3
0
0
3
1:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
29:6
15
3
6
2
0
4
8:21
6
4
6
0
0
6
3:20
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
18:0
9
3
3
1
0
2
5:9
3
4
3
0
0
3
2:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
11:6
6
3
3
1
0
2
3:12
3
4
3
0
0
3
1:9
0
جدول لیگ قهرمانان بانوان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11