فوتبــال 11

اروپا

قهرمانی زیر 21 سال، انتخابی

فصل: 2022
 • 2022
 • 2021
 • 2019
 • 2017
 • 2015
 • 2013
 • 2011
 • 2009

جدول قهرمانی زیر 21 سال، انتخابی اروپا - فصل 2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
6
1
1
19:7
19
2
9
5
1
3
20:10
16
3
7
5
0
2
19:8
15
4
7
4
1
2
12:9
13
6
8
0
0
8
0:23
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
9:5
10
2
3
3
0
0
9:2
9
3
4
3
0
1
11:4
9
4
3
2
0
1
4:3
6
6
3
0
0
3
0:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:2
9
2
4
2
1
1
8:6
7
3
5
2
1
2
9:6
7
4
4
2
0
2
10:6
6
6
5
0
0
5
0:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
7
0
1
26:8
21
3
8
4
3
1
20:7
15
4
8
3
2
3
14:13
11
5
8
1
1
6
4:17
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
11:6
9
2
4
2
1
1
10:3
7
5
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
15:2
12
3
4
2
2
0
10:4
8
5
5
0
1
4
1:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
7
0
1
28:6
21
2
6
5
0
1
15:4
15
3
8
4
0
4
15:12
12
4
7
2
0
5
8:21
6
5
8
2
0
6
6:24
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
18:3
12
2
4
4
0
0
11:0
12
3
4
3
0
1
11:5
9
5
4
1
0
3
2:8
3
6
3
1
0
2
5:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
10:3
9
2
2
1
0
1
4:4
3
3
4
1
0
3
4:16
3
4
4
1
0
3
4:7
3
5
4
1
0
3
3:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
6
1
0
25:1
19
2
8
5
2
1
15:5
17
3
7
2
3
2
8:6
9
4
7
3
0
4
12:7
9
5
7
2
2
3
13:9
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
19:1
10
2
5
3
1
1
7:4
10
3
4
1
1
2
7:3
4
4
3
1
0
2
7:4
3
5
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:0
9
2
5
2
2
1
7:4
8
3
3
2
1
0
8:1
7
4
4
2
0
2
5:3
6
5
3
1
1
1
6:6
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
6
1
1
20:5
19
2
7
5
2
0
22:3
17
3
8
3
2
3
6:8
11
5
8
2
2
4
13:13
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
13:1
12
2
4
3
1
0
14:3
10
3
3
2
0
1
2:2
6
5
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
6:2
9
2
5
2
0
3
12:11
6
3
3
1
2
0
9:2
5
4
5
1
2
2
4:6
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
5
2
0
11:3
17
2
8
4
2
2
18:7
14
3
7
4
1
2
9:5
13
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
6:1
10
2
4
3
0
1
13:3
9
4
3
2
0
1
3:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
5:2
7
2
4
2
1
1
6:3
7
3
4
1
2
1
5:4
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
5
1
1
12:4
16
2
5
4
1
0
12:4
13
3
7
2
3
2
7:6
9
4
7
3
0
4
8:10
9
5
6
2
1
3
4:7
7
6
6
0
0
6
1:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
3
0
0
9:2
9
3
4
2
1
1
4:2
7
4
3
2
0
1
4:1
6
5
3
1
2
0
6:3
5
6
3
0
0
3
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
3:2
4
3
4
1
1
2
1:3
4
4
4
1
0
3
4:9
3
5
2
0
0
2
0:5
0
6
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
6
1
0
22:1
19
2
6
4
1
1
7:8
13
3
8
3
2
3
9:8
11
5
8
1
3
4
5:10
6
6
7
1
0
6
5:19
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
17:0
12
2
3
3
0
0
5:2
9
3
5
2
1
2
4:5
7
6
4
0
2
2
1:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
3
4
1
1
2
4:7
4
4
3
1
1
1
2:6
4
5
3
1
1
1
5:3
4
6
4
0
0
4
1:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
6
1
0
14:2
19
2
5
3
1
1
5:3
10
3
6
2
1
3
5:8
7
5
6
0
1
5
4:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:0
9
3
1
0
1
0
1:1
1
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
9:2
10
2
4
3
0
1
4:2
9
3
3
2
0
1
3:2
6
جدول قهرمانی زیر 21 سال، انتخابی اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11