فوتبــال 11

اروپا

قهرمانی زیر 21 سال، انتخابی

فصل: 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2019
 • 2017
 • 2015
 • 2013
 • 2011
 • 2009

جدول قهرمانی زیر 21 سال، انتخابی اروپا - فصل 2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
4
3
0
16:3
15
2
6
4
1
1
19:8
13
3
6
4
0
2
21:6
12
4
6
2
1
3
11:8
7
5
6
2
1
3
5:12
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
14:2
9
2
3
2
1
0
5:1
7
3
3
2
1
0
8:4
7
4
4
2
1
1
5:3
7
5
3
2
0
1
7:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
11:2
8
2
3
2
0
1
11:4
6
3
3
1
0
2
7:4
3
4
3
0
1
2
4:6
1
5
2
0
0
2
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
15:1
16
2
6
4
1
1
11:4
13
3
7
4
1
2
8:5
13
4
7
3
1
3
9:6
10
5
6
1
0
5
3:14
3
6
6
0
0
6
2:18
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:0
9
3
4
2
1
1
5:4
7
6
4
0
0
4
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
11:1
7
3
3
2
0
1
3:1
6
6
2
0
0
2
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
7
0
0
21:2
21
2
6
4
1
1
6:3
13
3
6
3
1
2
13:5
10
4
6
2
0
4
3:7
6
5
7
2
0
5
6:15
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
3
1
1
1
2:3
4
3
3
1
0
2
6:5
3
4
4
1
0
3
3:7
3
5
4
1
0
3
1:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
17:2
15
2
3
3
0
0
4:0
9
3
3
2
1
0
7:0
7
4
2
1
0
1
2:2
3
6
3
1
0
2
3:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
15:4
16
2
7
5
0
2
14:6
15
3
7
3
3
1
14:7
12
4
7
2
3
2
8:10
9
5
6
0
1
5
2:19
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
9:2
10
2
4
3
0
1
10:2
9
3
4
2
1
1
7:6
7
5
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:2
6
2
3
2
0
1
4:4
6
4
3
0
2
1
1:4
2
6
4
0
0
4
1:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
16:6
14
2
6
4
1
1
13:5
13
3
6
3
1
2
13:5
10
4
7
3
1
3
9:15
10
6
8
0
2
6
1:17
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:0
9
2
3
2
1
0
11:4
7
3
4
2
1
1
6:5
7
4
3
2
0
1
11:3
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
1
1
1
2:2
4
5
3
1
0
2
3:10
3
6
4
0
1
3
0:13
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
6
0
1
32:5
18
2
6
6
0
0
15:2
18
3
7
3
1
3
9:16
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
9:2
12
2
3
3
0
0
19:1
9
3
4
2
0
2
5:5
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
13:4
9
2
2
2
0
0
6:0
6
4
3
1
1
1
4:11
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
6
0
1
26:4
18
2
8
4
2
2
10:7
14
3
6
4
1
1
13:9
13
5
9
1
3
5
6:19
6
6
8
0
3
5
3:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
20:2
15
2
5
3
2
0
9:4
11
3
5
1
1
3
3:9
4
4
1
1
0
0
2:0
3
6
4
0
1
3
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
11:9
10
3
2
1
0
1
6:2
3
4
3
1
0
2
1:3
3
5
4
0
2
2
2:6
2
6
4
0
2
2
3:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
0
1
9:5
12
2
4
3
0
1
15:3
9
3
5
2
2
1
7:4
8
5
5
0
2
3
4:17
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
2
3
2
0
1
4:4
6
3
1
1
0
0
9:0
3
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
3
2
0
1
6:3
6
4
2
0
1
1
2:11
1
5
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
9:4
11
2
6
3
2
1
10:8
11
3
4
2
0
2
4:6
6
5
5
0
0
5
4:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:3
6
3
2
1
1
0
5:2
4
4
1
1
0
0
2:1
3
5
3
0
0
3
3:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
2
0
6:5
5
3
3
1
0
2
2:5
3
5
2
0
0
2
1:5
0
جدول قهرمانی زیر 21 سال، انتخابی اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11