فوتبــال 11

جمهوری چک

لیگ زمستانی

فصل: 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

جدول لیگ زمستانی جمهوری چک - فصل 2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:4
7
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
1
1
1
8:5
4
4
3
0
0
3
4:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
1
1
0
0
2:0
3
3
0
0
0
0
0:0
0
4
3
0
0
3
4:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
8:5
4
2
1
1
0
0
5:2
3
3
2
1
0
1
2:2
3
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:5
9
2
4
3
0
1
15:10
6
3
4
0
1
3
6:10
1
4
3
0
1
2
4:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:2
6
2
2
0
1
1
3:7
1
3
1
0
0
1
3:4
0
4
2
0
0
2
4:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:6
9
2
1
1
0
0
4:3
3
3
2
0
1
1
2:4
1
4
1
0
0
1
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:4
7
2
3
1
1
1
6:6
4
3
2
1
0
1
6:4
3
4
2
0
0
2
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:2
4
2
1
1
0
0
4:1
3
3
1
1
0
0
3:2
3
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
1
0
0
1
2:3
0
3
1
0
0
1
1:4
0
4
1
0
0
1
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
8:3
5
2
3
1
1
1
7:3
4
4
4
0
3
1
5:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
8:3
5
3
2
0
1
1
2:7
1
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
7:3
4
2
2
0
2
0
3:3
2
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
2
0
1
9:5
6
4
3
0
0
3
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
6:3
3
2
1
1
0
0
3:1
3
4
2
0
0
2
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
1
1
0
0
3:2
3
3
1
0
0
1
0:1
0
جدول لیگ زمستانی جمهوری چک
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11