فوتبــال 11

آسیا

قهرمانی زیر 23 سال

فصل: 2022
  • 2022
  • 2020
  • 2018
  • 2016

جدول قهرمانی زیر 23 سال آسیا - فصل 2022

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
0
2
1
3:4
2
4
3
0
2
1
3:9
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
1
0
1
0
1:1
1
4
2
0
1
1
2:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
1
0
1
0
1:1
1
4
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
5:3
5
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
4:2
4
3
1
0
1
0
1:1
1
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
1:1
3
3
1
0
1
0
1:1
1
4
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
5:3
5
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
3:1
4
3
1
0
1
0
2:2
1
4
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:1
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
2
0
0
2
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:0
7
2
3
2
1
0
5:1
7
3
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:0
6
2
2
1
1
0
3:0
4
3
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:1
3
2
2
1
0
1
2:2
3
3
1
0
1
0
0:0
1
جدول قهرمانی زیر 23 سال آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11