فوتبــال 11

روسیه

جام حذفی

فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009

جدول جام حذفی روسیه - فصل 2022/2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
12:7
13
2
6
3
1
2
14:7
11
3
7
3
2
2
14:11
10
4
7
0
2
5
7:22
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
3
2
1
0
9:4
8
3
3
2
1
0
9:4
8
4
4
0
1
3
2:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
5:6
4
2
3
1
0
2
5:3
3
3
4
1
1
2
5:7
2
4
3
0
1
2
5:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
12:7
13
2
6
4
0
2
7:4
12
3
6
3
1
2
10:8
11
4
6
0
0
6
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
2
3
3
0
0
5:1
9
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
5:7
4
2
3
1
0
2
2:3
3
4
3
0
0
3
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
12:12
10
2
6
3
0
3
12:11
9
3
6
3
0
3
11:12
9
4
6
2
1
3
16:16
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
3
0
0
8:3
9
3
3
3
0
0
6:2
9
4
3
2
1
0
14:9
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
0
1
2
6:10
1
2
3
0
0
3
4:10
0
3
3
0
0
3
2:7
0
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
14:9
14
2
6
4
1
1
12:9
13
3
6
2
1
3
8:11
7
4
7
1
1
5
10:15
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:4
8
2
3
2
0
1
4:3
6
3
3
0
1
2
4:9
1
4
3
0
0
3
4:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:6
7
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
2
0
1
4:2
6
4
4
1
1
2
6:7
2
جدول جام حذفی روسیه
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11