فوتبــال 11

برزیل

Americano RJ

جدول
کاریوکا برزیل
 • کاریوکا برزیل
فصل: 2019
 • 2019
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
2
2
0
0
3:1
6
4
3
1
2
0
3:2
5
5
2
1
0
1
3:3
3
6
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:2
4
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
1
0
1
1:1
3
4
2
0
1
1
1:2
1
5
3
0
1
2
2:4
1
6
3
0
0
3
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
1
1
4:5
4
4
3
1
0
2
3:5
3
5
3
0
2
1
4:7
2
6
3
0
1
2
0:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
2:1
5
3
3
1
1
1
4:3
4
5
3
0
0
3
1:7
0
6
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
2
2
0
0
3:1
6
4
2
0
1
1
1:2
1
5
3
0
1
2
0:2
1
6
2
0
0
2
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
2:2
4
3
3
1
1
1
5:7
4
4
2
1
0
1
4:1
3
5
3
0
1
2
1:6
1
6
2
0
0
2
1:4
0
کاریوکا برزیل
 • جام حذفی برزیل
 • کاریوکا برزیل
فصل: 2019
 • 2019
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11