فوتبــال 11

برزیل

Treze

جدول
سری سی برزیل
 • سری سی برزیل
 • سری دی برزیل
 • جام شمال شرقی برزیل
فصل: 2020
 • 2020
 • 2019
 • 2014
 • 2013
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
17
8
6
3
20:10
30
5
17
5
8
4
17:17
23
7
16
5
6
5
18:20
21
9
17
4
6
7
18:20
18
10
17
0
1
16
9:58
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
8
5
2
1
11:3
17
9
9
2
4
3
10:10
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
9
3
4
2
9:7
13
6
8
2
2
4
8:10
8
سری سی برزیل
 • سری سی برزیل
 • جام حذفی برزیل
 • سری دی برزیل
 • جام شمال شرقی برزیل
 • دوستانه باشگاهی بین المللی
فصل: 2020
 • 2020
 • 2019
 • 2014
 • 2013
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11