فوتبــال 11

برزیل

ویلا نووا

جدول
سری سی برزیل
 • سری سی برزیل
 • سری بی برزیل
فصل: 2020
 • 2020
 • 2015
 • 2013
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
18
8
7
3
20:10
31
5
18
6
8
4
19:18
26
6
18
6
6
6
19:21
24
9
18
4
7
7
19:21
19
10
18
0
1
17
10:60
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
9
5
3
1
11:3
18
9
9
2
4
3
10:10
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
9
3
4
2
9:7
13
7
9
2
3
4
9:11
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:2
5
3
2
0
1
1
2:3
1
4
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:1
4
2
2
1
1
0
2:1
4
سری سی برزیل
 • سری سی برزیل
 • جام حذفی برزیل
 • سری بی برزیل
 • دوستانه باشگاهی بین المللی
فصل: 2020
 • 2020
 • 2015
 • 2013
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11