فوتبــال 11

هندوراس

CD Marathon

جدول
لیگ برتر - آغازین هندوراس
 • لیگ برتر - آغازین هندوراس
 • لیگ برتر - پایانی هندوراس
 • لیگ قهرمانان آمریکای شمالی و مرکزی
فصل: 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
18
10
2
6
23:21
32
4
18
6
5
7
23:24
23
6
18
5
6
7
16:19
21
8
18
5
5
8
26:35
20
10
18
4
3
11
20:38
15
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
7
9
3
4
2
17:15
13
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
لیگ برتر - آغازین هندوراس
 • لیگ کونکاکاف آمریکای شمالی و مرکزی
 • لیگ برتر - آغازین هندوراس
 • لیگ برتر - پایانی هندوراس
 • لیگ قهرمانان آمریکای شمالی و مرکزی
فصل: 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11