فوتبــال 11

یونان

لوادیاکوس

جدول
سوپر لیگ یونان
 • سوپر لیگ یونان
 • جام حذفی یونان
 • سوپر لیگ 2 یونان
فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2009/2010
 • 2008/2009
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
4
26
15
9
2
43:15
54
6
26
11
6
9
31:38
39
11
26
4
11
11
24:41
23
12
26
4
6
16
16:42
18
13
26
2
11
13
13:45
17
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
8
13
5
2
6
17:25
17
12
13
2
5
6
9:19
11
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
5
13
6
4
3
14:13
22
11
13
2
1
10
7:23
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
33
10
11
12
37:41
41
3
33
7
13
13
33:50
34
7
33
6
9
18
24:51
27
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
16
5
6
5
17:22
21
4
16
3
8
5
15:20
17
5
16
4
5
7
13:26
17
6
17
3
7
7
14:22
16
7
16
3
6
7
12:22
15
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
16
7
4
5
23:19
25
3
17
2
7
8
16:28
13
4
17
1
9
7
10:27
12
5
17
3
3
11
12:29
12
6
16
2
5
9
14:22
11
سوپر لیگ یونان
 • سوپر لیگ یونان
 • جام حذفی یونان
 • سوپر لیگ 2 یونان
 • دوستانه باشگاهی بین‌المللی
فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2009/2010
 • 2008/2009
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11