فوتبــال 11

بلژیک

RSCA Futures

جدول
لیگ 2 بلژیک
  • لیگ 2 بلژیک
فصل: 2022/2023
  • 2022/2023
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
4
22
10
6
6
38:30
36
7
22
10
2
10
33:36
32
8
22
9
3
10
29:33
30
9
22
5
5
12
28:40
20
10
22
5
4
13
27:40
19
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
11
7
3
1
22:12
24
8
11
4
1
6
13:18
13
9
11
3
3
5
15:17
12
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
11
6
1
4
20:18
19
8
11
3
3
5
16:18
12
12
11
2
2
7
13:23
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
26
17
4
5
52:26
55
3
26
13
6
7
47:35
45
5
26
12
3
11
45:48
39
6
26
9
8
9
43:43
35
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
13
10
2
1
33:12
32
2
13
10
2
1
31:12
32
3
13
9
3
1
27:13
30
4
13
8
1
4
27:19
25
6
13
3
5
5
19:21
14
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
13
7
2
4
21:14
23
3
13
6
3
4
24:22
21
4
13
5
5
3
24:17
20
5
13
4
3
6
20:22
15
6
13
4
2
7
18:29
14
لیگ 2 بلژیک
  • لیگ 2 بلژیک
فصل: 2022/2023
  • 2022/2023
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11