فوتبــال 11

دانمارک

وایله

جدول
لیگ 1 دانمارک
 • سوپر لیگ دانمارک
 • لیگ 1 دانمارک
 • جام حذفی دانمارک
فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2019/2020
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2010/2011
 • 2009/2010
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
22
16
2
4
47:20
50
2
22
13
5
4
50:28
44
6
22
8
8
6
32:26
32
7
22
9
4
9
29:35
31
8
22
7
4
11
29:33
25
9
22
5
8
9
19:30
23
10
22
7
2
13
26:44
23
11
22
6
3
13
29:40
21
12
22
4
5
13
26:44
17
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
5
11
5
3
3
22:11
18
6
11
5
3
3
14:12
18
7
11
5
2
4
16:16
17
11
11
2
4
5
19:23
10
12
11
2
3
6
13:16
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
11
7
2
2
20:11
23
5
11
5
1
5
16:17
16
6
11
3
5
3
10:15
14
7
11
4
2
5
13:19
14
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
31
19
7
5
57:27
64
2
31
17
7
7
63:38
58
6
31
10
10
11
47:46
40
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
15
11
1
3
33:13
34
2
15
9
2
4
31:18
29
4
16
7
5
4
33:21
26
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
16
8
6
2
24:14
30
5
15
4
5
6
16:23
17
6
15
3
5
7
14:25
14
لیگ 1 دانمارک
 • سوپر لیگ دانمارک
 • لیگ 1 دانمارک
 • جام حذفی دانمارک
 • دوستانه باشگاهی بین‌المللی
فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2019/2020
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11