فوتبــال 11

پنجشنبه، 09 مرداد 1399 ساعت ۰۲:۳۰
 
آمار بازی
72
مالکیت ٪
28
23
شوت
4
8
شوت در چارچوب
4
9
شوت خارج چارچوب
0
6
شوت بلاک شده
0
11
شوت داخل محوطه
3
12
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
6
644
تعداد پاس
255
566
پاس صحیح
173
88
دقت پاس ٪
68
51
سانتر
11
11
کرنر
1
20
خطا
7
2
آفساید
1
1
کارت زرد
1
50
دوئل موفق
61
21
نبرد هوایی موفق
23
65
مالکیت ٪
35
13
شوت
3
6
شوت در چارچوب
3
3
شوت خارج چارچوب
0
4
شوت بلاک شده
0
4
شوت داخل محوطه
2
9
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
4
300
تعداد پاس
162
260
پاس صحیح
122
87
دقت پاس ٪
75
19
سانتر
6
4
کرنر
1
1
آفساید
1
1
کارت زرد
0
22
دوئل موفق
29
8
نبرد هوایی موفق
12
79
مالکیت ٪
21
10
شوت
1
2
شوت در چارچوب
1
6
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
1
3
شوت خارج محوطه
0
0
مهار دروازه بان
2
344
تعداد پاس
93
306
پاس صحیح
51
89
دقت پاس ٪
55
32
سانتر
5
7
کرنر
0
1
آفساید
0
0
کارت زرد
1
28
دوئل موفق
32
13
نبرد هوایی موفق
11
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11