فوتبــال 11

اقیانوسیه

مقدماتی جام جهانی

فصل: 2018
  • 2018
  • 2014
  • 2010

جدول مقدماتی جام جهانی اقیانوسیه - فصل 2018

1st round
  • 1st round
  • 2nd round, Gr. A
  • 2nd round, Gr. B
  • 3rd round, Gr. A
  • 3rd round, Gr. B
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
2
0
1
6:4
6
3
3
2
0
1
4:2
6
4
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:2
3
1
1
1
0
0
2:0
3
1
1
1
0
0
1:0
3
1
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:1
3
1
2
1
0
1
4:4
3
1
2
1
0
1
3:2
3
1
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
11:3
5
2
3
1
2
0
9:2
5
3
3
1
2
0
7:3
5
4
3
0
0
3
0:19
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
11:3
5
1
1
1
0
0
7:0
3
1
2
1
1
0
5:1
4
1
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0:0
0
1
2
0
2
0
2:2
2
1
1
0
1
0
2:2
1
1
3
0
0
3
0:19
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
1
0
2
1:2
3
3
3
1
0
2
4:6
3
4
3
1
0
2
3:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
1
1
0
0
1
0:1
0
1
1
0
0
1
2:3
0
1
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
5:0
3
1
2
1
0
1
1:1
3
1
2
1
0
1
2:3
3
1
1
1
0
0
3:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
6:0
10
2
4
1
2
1
4:5
5
3
4
0
1
3
3:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
1
2
1
1
0
2:1
4
1
2
0
1
1
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:0
4
1
2
0
1
1
2:4
1
1
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
6:4
9
2
4
2
0
2
5:4
6
3
4
1
0
3
6:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:2
6
1
2
1
0
1
2:2
3
1
2
0
0
2
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:2
3
1
2
1
0
1
3:2
3
1
2
1
0
1
4:4
3
جدول مقدماتی جام جهانی اقیانوسیه
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11