فوتبــال 11

اروپا

لیگ ملت‌ها بانوان C

فصل: 2023/2024
  • 2023/2024

جدول لیگ ملت‌ها بانوان C اروپا - فصل 2023/2024

لیگ C - گروه 1
  • لیگ C - گروه 1
  • لیگ C - گروه 2
  • لیگ C - گروه 3
  • لیگ C - گروه 4
  • لیگ C - گروه 5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
13:1
16
2
6
3
1
2
17:6
10
3
6
1
1
4
2:17
4
4
6
0
3
3
4:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
2
0
1
9:1
6
3
3
0
2
1
4:5
2
4
3
0
1
2
0:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:0
7
2
3
1
1
1
8:5
4
3
3
1
0
2
2:10
3
4
3
0
1
2
0:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
16:0
18
2
6
1
2
3
4:9
5
4
6
1
2
3
5:11
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:0
9
2
3
1
0
2
4:8
3
4
3
0
1
2
0:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:0
9
2
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
2
1
1:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
4
0
2
14:4
12
3
6
2
1
3
3:6
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
11:1
6
3
3
1
0
2
1:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
3:3
6
3
3
1
1
1
2:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
1
2
11:11
10
3
6
2
2
2
6:5
8
4
6
0
0
6
5:25
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
5:6
4
3
3
1
0
2
4:4
3
4
3
0
0
3
2:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
1
2
0
2:1
5
4
3
0
0
3
3:15
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
10:2
10
3
4
0
1
3
3:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:2
6
3
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:0
4
3
2
0
1
1
3:5
1
جدول لیگ ملت‌ها بانوان C اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11