فوتبــال 11

آمریکای شمالی و مرکزی

گلد کاپ

فصل: 2019
  • 2019
  • 2017
  • 2015
  • 2011
  • 2009

جدول گلد کاپ آمریکای شمالی و مرکزی - فصل 2019

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:3
9
2
3
2
0
1
12:3
6
3
3
1
0
2
5:7
3
4
3
0
0
3
0:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:1
6
2
2
2
0
0
11:0
6
3
1
0
0
1
0:3
0
4
1
0
0
1
2:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:2
3
2
2
1
0
1
3:4
3
3
1
0
0
1
1:3
0
4
2
0
0
2
0:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
2
0
1
7:3
6
3
3
1
0
2
4:4
3
4
3
0
0
3
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
2
0
0
4:2
6
3
1
1
0
0
2:0
3
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
2
1
0
0
1
1:2
0
3
2
0
0
2
2:4
0
4
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
3
1
1
1
2:2
4
3
3
1
1
1
1:4
4
4
3
1
0
2
6:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:3
4
2
2
1
0
1
4:1
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
2
1
0
1
1:4
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
1
0
0
1
2:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:0
9
2
3
2
0
1
6:3
6
3
3
0
1
2
3:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:0
6
2
2
1
0
1
2:1
3
4
1
0
0
1
2:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:2
3
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
0
1
1
1:5
1
جدول گلد کاپ آمریکای شمالی و مرکزی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11