فوتبــال 11

آمریکای شمالی و مرکزی

گلد کاپ

فصل: 2021
  • 2021
  • 2019
  • 2017
  • 2015
  • 2011
  • 2009

جدول گلد کاپ آمریکای شمالی و مرکزی - فصل 2021

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:0
7
2
3
2
0
1
4:1
6
4
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
1:0
4
2
1
1
0
0
2:0
3
3
2
0
1
1
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:0
3
2
2
1
0
1
2:1
3
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
2
0
1
8:3
6
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
0
0
3
3:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
2:0
6
2
1
1
0
0
4:1
3
3
1
0
0
1
1:4
0
4
2
0
0
2
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
6:1
3
2
2
1
0
1
4:2
3
3
2
1
0
1
2:2
3
4
1
0
0
1
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
1
1
0
0
2:0
3
3
2
1
0
1
3:3
3
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:1
3
2
2
1
0
1
2:2
3
3
1
0
0
1
0:2
0
4
2
0
0
2
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:3
7
2
3
2
0
1
7:4
6
3
3
1
1
1
8:7
4
4
3
0
0
3
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
1
0
3:3
1
1
2
1
0
1
4:2
3
1
2
1
0
1
5:4
3
1
1
0
0
1
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
1
1
1
0
0
3:2
3
1
1
0
1
0
3:3
1
1
2
0
0
2
1:7
0
جدول گلد کاپ آمریکای شمالی و مرکزی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11