فوتبــال 11

آمریکای شمالی و مرکزی

گلد کاپ

فصل: 2021
  • 2021
  • 2019
  • 2017
  • 2015
  • 2011
  • 2009

جدول گلد کاپ آمریکای شمالی و مرکزی - فصل 2021

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0 :0
0
2
0
0
0
0
0 :0
0
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0 :0
0
2
0
0
0
0
0 :0
0
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0 :0
0
2
0
0
0
0
0 :0
0
3
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
0
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0
0 :0
0
0
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0 :0
0
2
0
0
0
0
0 :0
0
3
0
0
0
0
0 :0
0
4
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0 :0
0
1
0
0
0
0
0 :0
0
1
0
0
0
0
0 :0
0
1
0
0
0
0
0 :0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0 :0
0
1
0
0
0
0
0 :0
0
1
0
0
0
0
0 :0
0
1
0
0
0
0
0 :0
0
جدول گلد کاپ آمریکای شمالی و مرکزی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11