فوتبــال 11

آمریکای شمالی و مرکزی

گلد کاپ

فصل: 2023
 • 2023
 • 2021
 • 2019
 • 2017
 • 2015
 • 2011
 • 2009

جدول گلد کاپ آمریکای شمالی و مرکزی - فصل 2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
13:1
7
2
3
2
1
0
10:2
7
4
3
0
0
3
0:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9:1
6
2
2
1
1
0
7:1
4
4
1
0
0
1
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
6:0
3
2
1
0
1
0
1:1
1
3
2
0
0
2
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:2
6
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
1
1
1
3:6
4
4
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
4:1
3
2
1
1
0
0
2:1
3
3
2
1
0
1
3:4
3
4
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:1
3
2
2
1
0
1
2:2
3
3
2
0
1
1
1:5
1
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:4
7
2
3
1
1
1
7:6
4
3
2
0
0
2
5:8
3
4
2
0
2
0
2:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
7:6
3
2
1
0
1
0
2:2
1
3
1
0
1
0
0:0
1
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:2
6
2
1
0
1
0
2:2
1
3
1
0
1
0
0:0
1
4
1
0
0
1
4:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
2
0
6:4
5
3
3
1
1
1
8:6
4
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
6:4
4
2
2
1
1
0
1:0
4
3
1
0
0
1
2:3
0
4
1
0
0
1
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
6:3
4
2
1
1
0
0
3:2
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
2
0
0
2
2:5
0
جدول گلد کاپ آمریکای شمالی و مرکزی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11