فوتبــال 11

آمریکای شمالی و مرکزی

مقدماتی جام جهانی

فصل: 2022
 • 2022
 • 2018
 • 2014
 • 2010

جدول مقدماتی جام جهانی آمریکای شمالی و مرکزی - فصل 2022

دور اول، گروه A
 • دور اول، گروه A
 • دور اول، گروه B
 • دور اول، گروه C
 • دور اول، گروه D
 • دور اول، گروه E
 • دور اول، گروه F
 • دور سوم
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
13:1
10
2
4
2
2
0
9:4
8
4
4
1
0
3
2:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
1
1
0
5:1
4
4
2
1
0
1
2:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
8:1
4
2
2
1
1
0
4:3
4
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
27:1
12
2
4
3
0
1
15:4
9
3
4
1
1
2
7:12
4
4
4
1
0
3
3:19
3
5
4
0
1
3
2:18
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9:0
6
2
2
2
0
0
9:1
6
3
2
1
1
0
6:1
4
4
2
0
0
2
1:14
0
5
2
0
0
2
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
18:0
6
2
2
1
0
1
6:4
3
3
2
1
0
1
3:6
3
4
2
0
1
1
1:4
1
5
2
0
0
2
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
15:1
10
2
4
3
1
0
14:0
10
3
4
2
0
2
7:3
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
11:0
6
2
2
1
1
0
5:0
4
3
2
1
0
1
6:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:1
6
2
2
1
1
0
3:0
4
3
2
1
0
1
1:1
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
19:1
12
3
4
1
2
1
3:3
5
4
4
1
1
2
5:4
4
5
4
0
0
4
0:23
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
3
2
1
1
0
2:1
4
4
2
1
0
1
4:2
3
5
2
0
0
2
0:19
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
15:1
6
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
1
1
1:2
1
5
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:0
9
2
3
2
0
1
10:1
6
3
3
1
0
2
5:5
3
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
1
1
0
0
5:0
3
3
1
1
0
0
3:0
3
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
10:0
3
2
2
1
0
1
7:1
3
3
0
0
0
0
0:0
0
4
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
8:2
9
3
4
2
1
1
10:2
7
4
4
1
0
3
4:8
3
5
4
0
1
3
0:15
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
2
0
0
4:0
6
3
2
1
1
0
8:1
4
4
2
1
0
1
4:2
3
5
2
0
1
1
0:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
4:2
3
2
2
1
0
1
2:1
3
4
2
0
0
2
0:6
0
5
2
0
0
2
0:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
14
8
4
2
23:7
28
2
14
8
4
2
17:8
28
3
14
7
4
3
21:10
25
4
14
7
4
3
13:8
25
5
14
6
3
5
17:19
21
6
14
2
5
7
12:22
11
7
14
2
4
8
8:18
10
8
14
0
4
10
7:26
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
6
1
0
17:3
19
2
7
6
1
0
16:3
19
3
7
5
1
1
9:4
16
4
7
4
3
0
9:2
15
5
7
4
3
0
9:5
15
6
7
1
3
3
5:9
6
7
7
1
3
3
3:7
6
8
7
0
1
6
3:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
4
1
2
8:6
13
2
7
2
3
2
6:4
9
3
7
2
3
2
4:4
9
4
7
1
3
3
5:7
6
5
7
2
0
5
8:14
6
6
7
1
2
4
7:13
5
7
7
1
1
5
5:11
4
8
7
0
3
4
4:12
3
جدول مقدماتی جام جهانی آمریکای شمالی و مرکزی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11