فوتبــال 11

مصر

لیگ کاپ

فصل: 2023/2024
  • 2023/2024
  • 2022

جدول لیگ کاپ مصر - فصل 2023/2024

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
2:1
4
3
3
1
1
1
1:1
4
4
3
1
0
2
1:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
2
2
1
0
1
1:1
3
4
1
0
1
0
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:1
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
2
0
0
2
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
2
0
7:5
5
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:3
4
2
1
0
1
0
2:2
1
3
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
2:0
6
2
2
1
0
1
3:3
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
1
0
1
0
2:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
3:3
6
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
3
1
1
0
0
1:0
3
4
1
0
0
1
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
0
1
1
2:3
1
3
2
0
0
2
0:2
0
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:3
7
2
3
1
1
1
5:4
4
3
3
1
1
1
4:5
4
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
1
1
0
0
3:1
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:3
3
2
1
0
1
0
2:2
1
3
2
0
1
1
2:3
1
4
1
0
0
1
0:1
0
جدول لیگ کاپ مصر
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11