فوتبــال 11

اروپا

لیگ ملت‌ها B

فصل: 2022/2023
  • 2022/2023
  • 2020
  • 2018

جدول لیگ ملت‌ها B اروپا - فصل 2022/2023

گروه 1
  • گروه 1
  • گروه 2
  • گروه 3
  • گروه 4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
3
2
0
1
6:4
6
3
4
1
1
2
4:3
4
4
4
1
0
3
2:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:1
4
2
2
1
0
1
3:1
3
3
1
1
0
0
2:0
3
4
2
1
0
1
2:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
2
2
1
0
1
4:4
3
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
6:5
5
2
3
0
3
0
5:5
3
3
2
0
1
1
2:3
1
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
2
0
3:3
2
2
1
0
1
0
2:2
1
3
0
0
0
0
0:0
0
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:3
4
2
1
0
1
0
1:1
1
3
1
0
1
0
2:2
1
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
4
2
1
1
6:3
7
3
4
1
1
2
5:5
4
4
4
1
0
3
1:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
3:1
4
3
2
1
1
0
3:1
4
4
2
1
0
1
1:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:2
3
3
2
0
0
2
0:3
0
4
2
0
0
2
2:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
6:3
10
2
4
2
1
1
7:4
7
3
4
1
0
3
5:6
3
4
4
0
2
2
3:8
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
0
1
4:2
3
3
2
0
1
1
2:4
1
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
1
0
1
4:3
3
4
2
0
1
1
1:4
1
جدول لیگ ملت‌ها B اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11