فوتبــال 11

اروپا

لیگ کنفرانس

فصل: 2023/2024
 • 2023/2024
 • 2022/2023
 • 2021/2022

جدول لیگ کنفرانس اروپا - فصل 2023/2024

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
10:2
14
3
6
2
0
4
4:9
6
4
6
1
1
4
5:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
3
3
1
1
1
4:2
4
4
3
1
0
2
2:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
3:1
5
3
3
1
0
2
2:6
3
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
14:9
15
2
6
4
1
1
16:7
13
3
6
2
1
3
10:11
7
4
6
0
0
6
5:18
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:5
9
2
3
3
0
0
11:1
9
3
3
1
1
1
6:4
4
4
3
0
0
3
3:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:4
6
2
3
1
1
1
5:6
4
3
3
1
0
2
4:7
3
4
3
0
0
3
2:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
9:1
18
2
6
3
0
3
10:5
9
3
6
1
1
4
4:13
4
4
6
1
1
4
3:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:0
9
2
3
2
0
1
8:2
6
3
3
1
0
2
3:3
3
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:1
9
2
3
1
0
2
2:3
3
3
3
1
0
2
3:9
3
4
3
0
1
2
0:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
15:3
16
2
6
3
1
2
11:8
10
3
6
1
1
4
7:14
4
4
6
1
1
4
6:14
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
2
3
2
0
1
8:4
6
3
3
0
1
2
1:5
1
4
3
0
0
3
3:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
1
1
4:4
4
4
3
1
0
2
5:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
12:7
13
2
6
4
0
2
10:6
12
3
6
2
0
4
7:12
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
3
0
0
5:2
9
3
3
2
0
1
3:4
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
7:5
4
2
3
1
0
2
3:4
3
3
3
0
0
3
4:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
14:6
12
2
6
2
4
0
9:6
10
3
6
2
3
1
8:5
9
4
6
0
0
6
2:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:3
7
2
3
1
2
0
5:3
5
3
3
1
2
0
4:2
5
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
0
3
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
16:10
16
3
6
1
3
2
10:10
6
4
6
0
2
4
7:17
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:5
7
3
3
1
1
1
5:4
4
4
3
0
1
2
4:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:5
9
3
3
0
2
1
5:6
2
4
3
0
1
2
3:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
13:11
12
3
6
3
1
2
17:7
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:2
9
3
3
2
1
0
14:3
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
3:4
3
2
3
1
0
2
3:9
3
جدول لیگ کنفرانس اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11