فوتبــال 11

اروپا

لیگ کنفرانس

فصل: 2021/2022
  • 2021/2022

جدول لیگ کنفرانس اروپا - فصل 2021/2022

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
  • گروه E
  • گروه F
  • گروه G
  • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
12:1
16
2
6
3
2
1
14:4
11
3
6
2
0
4
5:15
6
4
6
0
1
5
4:15
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
3
2
0
1
7:2
6
3
3
1
0
2
1:7
3
4
3
0
1
2
3:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:0
9
2
3
1
2
0
7:2
5
3
3
1
0
2
4:8
3
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
6:2
13
2
6
2
2
2
6:4
8
3
6
1
3
2
6:9
6
4
6
1
2
3
5:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
3
1
1
1
3:2
4
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
1
1
1
3:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
2:1
6
2
3
1
1
1
3:2
4
3
3
0
2
1
3:5
2
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
18:11
13
2
6
3
3
0
14:5
12
3
6
2
1
3
5:11
7
4
6
0
1
5
3:13
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:2
9
2
3
2
1
0
11:3
7
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:8
6
2
3
0
3
0
3:3
3
3
3
1
0
2
2:7
3
4
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
8:3
14
2
6
1
4
1
9:9
7
3
6
1
3
2
6:8
6
4
6
1
1
4
4:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:0
9
2
3
1
2
0
6:5
5
3
3
1
2
0
4:3
5
4
3
1
1
1
3:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
3
0
2
1
3:4
2
3
3
0
1
2
2:5
1
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
11:6
14
2
6
2
2
2
8:7
8
3
6
2
1
3
8:9
7
4
6
1
1
4
2:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:3
9
2
3
2
1
0
6:3
7
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
1
1
1
1:1
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
3
1
0
2
3:6
3
3
3
0
1
2
2:4
1
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
15:5
15
2
6
3
2
1
8:4
11
4
6
0
0
6
2:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
0
3
1:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:2
9
2
3
2
1
0
4:1
7
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
13:7
14
2
6
3
1
2
12:9
10
3
6
2
1
3
11:11
7
4
6
1
0
5
5:14
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8:6
6
2
3
2
0
1
5:3
6
3
3
1
2
0
6:5
5
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
1
1
1
7:6
4
3
3
0
1
2
3:5
1
4
3
0
0
3
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
14:6
14
2
6
3
2
1
10:8
11
3
6
0
4
2
5:10
4
4
6
0
2
4
6:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:3
9
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
0
2
1
2:5
2
4
3
0
1
2
3:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:5
6
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
0
2
1
3:5
2
4
3
0
1
2
3:6
1
جدول لیگ کنفرانس اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11