فوتبــال 11

اروپا

لیگ کنفرانس

فصل: 2022/2023
  • 2022/2023
  • 2021/2022

جدول لیگ کنفرانس اروپا - فصل 2022/2023

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
  • گروه E
  • گروه F
  • گروه G
  • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
14:3
13
2
6
4
1
1
14:6
13
3
6
2
0
4
6:16
6
4
6
0
2
4
2:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
2
1
0
8:3
7
3
3
1
0
2
2:8
3
4
3
0
1
2
0:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
1
1
1
5:2
4
3
3
1
0
2
4:8
3
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
13:4
18
2
6
2
2
2
6:5
8
3
6
2
0
4
12:7
6
4
6
0
2
4
3:18
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
1
0
2
7:5
3
4
3
0
1
2
0:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
1
1
1
3:2
4
3
3
1
0
2
5:2
3
4
3
0
1
2
3:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
14:9
13
2
6
2
3
1
12:7
9
3
6
1
4
1
8:5
7
4
6
0
2
4
2:15
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:1
7
2
3
2
1
0
11:5
7
3
3
1
1
1
6:3
4
4
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:4
6
2
3
0
3
0
2:2
3
3
3
0
2
1
5:6
2
4
3
0
0
3
1:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
2
3
1
8:7
9
2
6
2
3
1
9:7
9
3
6
2
2
2
8:8
8
4
6
1
2
3
8:11
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:2
5
2
3
1
1
1
6:5
4
3
3
1
1
1
4:4
4
4
3
0
1
2
3:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
1
1
1
2:3
4
4
3
1
1
1
5:6
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
12:6
15
2
6
3
1
2
9:7
10
3
6
2
1
3
5:7
7
4
6
0
2
4
5:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:4
9
2
3
2
0
1
3:3
6
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:2
6
2
3
2
0
1
6:4
6
3
3
0
1
2
2:4
1
4
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
12:6
16
2
6
2
2
2
10:6
8
3
6
2
1
3
9:10
7
4
6
0
2
4
1:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:4
9
2
3
2
0
1
7:1
6
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
0
2
1
1:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
0
2
4:7
3
3
3
0
2
1
3:5
2
4
3
0
0
3
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
11:7
11
2
6
3
1
2
5:5
10
3
6
2
2
2
6:7
8
4
6
1
1
4
8:11
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:1
6
2
3
1
1
1
7:5
4
3
3
1
1
1
4:4
4
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
1
1
2:4
4
3
3
1
1
1
2:3
4
4
3
1
0
2
6:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
2
1
11:9
11
3
6
2
0
4
8:9
6
4
6
1
2
3
5:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
2
0
1
5:2
6
4
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
6:4
7
3
3
0
0
3
3:7
0
4
3
0
2
1
2:4
2
جدول لیگ کنفرانس اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11