فوتبــال 11

بین‌المللی

جام عرب

فصل: 2021
  • 2021

جدول جام عرب بین‌المللی - فصل 2021

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
1
1
1
5:3
4
3
3
0
2
1
1:4
2
4
3
0
1
2
0:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
2
1
0
1
4:2
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:1
3
2
1
0
1
0
1:1
1
3
2
0
1
1
0:3
1
4
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
2
0
1
3:2
6
3
3
1
0
2
4:4
3
4
3
1
0
2
3:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
1
1
0
0
2:1
3
3
2
1
0
1
3:2
3
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
0
1
0:2
0
2
2
1
0
1
1:1
3
3
1
0
0
1
1:2
0
4
2
1
0
1
3:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:0
9
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
0
1
2
1:3
1
4
3
0
1
2
2:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
1
0
1
5:5
3
3
1
0
1
0
1:1
1
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:0
3
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
0
2
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:1
7
2
3
2
1
0
7:1
7
3
3
1
0
2
1:3
3
4
3
0
0
3
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
2
2
1
1
0
5:1
4
3
2
1
0
1
1:2
3
4
1
0
0
1
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
6:1
4
2
1
1
0
0
2:0
3
3
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
0:5
0
جدول جام عرب بین‌المللی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11