فوتبــال 11

سوئد

جام حذفی، بانوان

فصل: 2021/2022
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012

جدول جام حذفی، بانوان سوئد - فصل 2021/2022

گروه 1
 • گروه 1
 • گروه 2
 • گروه 3
 • گروه 4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:0
9
3
3
1
0
2
2:7
3
4
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:0
6
3
1
1
0
0
1:0
3
4
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:0
3
3
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:2
9
2
3
2
0
1
9:4
6
3
3
1
0
2
10:6
3
4
3
0
0
3
0:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:2
6
2
1
1
0
0
8:0
3
3
1
1
0
0
4:1
3
4
2
0
0
2
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
5:0
3
2
2
1
0
1
5:3
3
3
2
0
0
2
2:6
0
4
1
0
0
1
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
2
0
3:0
5
3
3
1
1
1
6:2
4
4
3
0
0
3
1:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
1
1
0
0
5:0
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:0
4
2
1
1
0
0
2:1
3
3
2
0
1
1
1:2
1
4
1
0
0
1
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
18:2
9
2
3
2
0
1
15:4
6
3
3
1
0
2
3:8
3
4
3
0
0
3
0:22
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:2
6
2
1
1
0
0
4:1
3
3
1
1
0
0
2:0
3
4
2
0
0
2
0:20
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
11:0
3
2
2
1
0
1
11:3
3
3
1
0
0
1
0:2
0
4
2
0
0
2
1:8
0
جدول جام حذفی، بانوان سوئد
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11