فوتبــال 11

سوئد

جام حذفی، بانوان

فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012

جدول جام حذفی، بانوان سوئد - فصل 2022/2023

گروه 1
 • گروه 1
 • گروه 2
 • گروه 3
 • گروه 4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:3
9
3
3
1
1
1
5:2
4
4
3
0
0
3
2:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
6:2
3
2
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
0
2
0:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
3
1
1
0
0
4:0
3
4
1
0
0
1
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:2
9
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
0
2
5:5
3
4
3
0
1
2
2:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:2
6
2
1
1
0
0
4:1
3
3
1
1
0
0
1:0
3
4
2
0
1
1
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:0
3
2
2
0
1
1
2:4
1
3
2
0
0
2
1:4
0
4
1
0
0
1
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:0
9
2
3
2
0
1
6:4
6
3
3
1
0
2
4:6
3
4
3
0
0
3
1:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9:0
6
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
1
0
1
4:5
3
4
1
0
0
1
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:0
3
2
2
1
0
1
5:4
3
3
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
1
1
1
10:4
4
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
1
2
2:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
6:3
4
2
1
1
0
0
7:0
3
3
2
1
0
1
2:2
3
4
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
2
1
0
1
0
1:1
1
3
2
0
1
1
3:4
1
4
2
0
0
2
1:11
0
جدول جام حذفی، بانوان سوئد
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11