فوتبــال 11

سوئد

جام حذفی، بانوان

فصل: 2023/2024
 • 2023/2024
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012

جدول جام حذفی، بانوان سوئد - فصل 2023/2024

گروه 1
 • گروه 1
 • گروه 2
 • گروه 3
 • گروه 4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
17:3
9
2
3
2
0
1
9:5
6
3
3
1
0
2
11:11
3
4
3
0
0
3
3:21
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:2
6
2
1
1
0
0
6:1
3
3
1
0
0
1
1:3
0
4
2
0
0
2
2:15
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
7:1
3
2
2
1
0
1
10:8
3
3
2
1
0
1
3:4
3
4
1
0
0
1
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
20:4
7
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
0
0
3
0:26
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
13:0
3
3
1
0
0
1
0:3
0
4
2
0
0
2
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:0
4
2
2
1
1
0
7:4
4
4
1
0
0
1
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:2
7
2
3
1
1
1
4:7
4
3
3
1
0
2
5:8
3
4
3
0
2
1
3:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:2
4
2
1
1
0
0
2:1
3
3
2
1
0
1
2:5
3
4
1
0
1
0
2:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:0
3
2
1
0
1
0
2:2
1
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
0
2
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:0
9
2
3
2
0
1
4:4
6
3
3
1
0
2
6:6
3
4
3
0
0
3
1:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:0
6
2
1
1
0
0
5:1
3
3
2
1
0
1
2:4
3
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:0
3
2
1
1
0
0
2:0
3
3
2
0
0
2
1:5
0
4
2
0
0
2
1:10
0
جدول جام حذفی، بانوان سوئد
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11