فوتبــال 11

آمریکای جنوبی

لیبرتادورس، بانوان

فصل: 2022
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

جدول لیبرتادورس، بانوان آمریکای جنوبی - فصل 2022

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
14:3
9
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
0
0
3
1:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
10:1
3
3
2
1
0
1
3:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:2
6
3
1
0
0
1
0:4
0
4
2
0
0
2
1:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:4
7
2
3
2
1
0
4:2
7
3
3
1
0
2
6:8
3
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:2
3
2
2
1
0
1
4:4
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
2:0
6
2
2
1
1
0
4:2
4
3
1
0
0
1
3:4
0
4
1
0
0
1
2:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:1
9
2
3
2
0
1
10:5
6
3
3
1
0
2
2:10
3
4
3
0
0
3
2:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9:3
6
2
2
2
0
0
5:1
6
3
1
0
0
1
0:1
0
4
1
0
0
1
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
7:0
3
2
2
1
0
1
2:3
3
3
1
0
0
1
1:2
0
4
2
0
0
2
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:1
9
2
3
2
0
1
8:1
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
1
1
0
0
7:0
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
8:0
3
2
2
1
0
1
1:1
3
جدول لیبرتادورس، بانوان آمریکای جنوبی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11