فوتبــال 11

آمریکای جنوبی

لیبرتادورس، بانوان

فصل: 2021
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

جدول لیبرتادورس، بانوان آمریکای جنوبی - فصل 2021

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
3
2
1
0
3:0
7
3
3
1
0
2
5:3
3
4
3
0
0
3
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
1
0
1
0
0:0
1
3
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
2
1
0
1
5:2
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
1
1
1
5:2
4
4
3
0
0
3
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
2
1
1
0
5:1
4
3
1
1
0
0
2:1
3
4
1
0
0
1
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:0
4
2
1
0
0
1
1:2
0
3
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
14:1
9
3
3
1
0
2
7:5
3
4
3
0
0
3
0:19
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:0
6
3
1
0
0
1
1:4
0
4
1
0
0
1
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
6:1
3
2
1
1
0
0
4:1
3
4
2
0
0
2
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
1
0
2
1:4
3
4
3
0
0
3
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
1
0
0
3:0
3
3
2
1
0
1
1:2
3
4
1
0
0
1
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
3:5
3
3
1
0
0
1
0:2
0
4
2
0
0
2
0:4
0
جدول لیبرتادورس، بانوان آمریکای جنوبی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11