فوتبــال 11

آمریکای جنوبی

لیبرتادورس، بانوان

فصل: 2019
  • 2019
  • 2018
  • 2017

جدول لیبرتادورس، بانوان آمریکای جنوبی - فصل 2019

Copa Libertadores, Women, Group A
  • Copa Libertadores, Women, Group A
  • Copa Libertadores, Women, Group B
  • Copa Libertadores, Women, Group C
  • Copa Libertadores, Women, Group D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:2
9
2
3
2
0
1
4:5
6
3
3
0
1
2
3:5
1
4
3
0
1
2
5:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
1
1
0
0
3:2
3
3
2
0
1
1
2:3
1
4
1
0
0
1
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:1
3
2
2
1
0
1
1:3
3
3
2
0
1
1
4:5
1
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:3
9
2
3
2
0
1
15:4
6
3
3
1
0
2
4:7
3
4
3
0
0
3
2:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:2
6
2
2
1
0
1
3:4
3
3
1
0
0
1
1:2
0
4
1
0
0
1
1:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
14:2
6
2
1
1
0
0
2:1
3
3
1
0
0
1
1:3
0
4
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:4
7
2
3
2
0
1
8:4
6
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
0
0
3
2:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:2
6
2
1
1
0
0
1:0
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
2
0
0
2
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
7:4
3
2
2
1
0
1
3:1
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
1
0
0
1
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:3
7
2
3
1
2
0
8:3
5
3
3
1
1
1
8:3
4
4
3
0
0
3
0:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:1
6
2
2
1
1
0
7:2
4
3
1
0
1
0
1:1
1
4
1
0
0
1
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
7:2
3
2
1
0
1
0
2:2
1
3
1
0
1
0
1:1
1
4
2
0
0
2
0:11
0
جدول لیبرتادورس، بانوان آمریکای جنوبی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11