فوتبــال 11

آفریقا

لیگ قهرمانان

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

جدول لیگ قهرمانان آفریقا - فصل 2019/2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
11:4
14
2
6
2
3
1
5:4
9
4
6
0
3
3
5:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:2
9
2
3
2
1
0
4:0
7
4
3
0
2
1
3:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
3:2
5
2
3
0
2
1
1:4
2
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
8:3
12
2
6
3
2
1
7:4
11
4
6
0
1
5
2:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:1
9
2
3
2
0
1
3:1
6
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:2
6
3
3
0
2
1
2:3
2
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
6
0
4
2
8:14
4
4
6
0
3
3
6:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
0
3
0
5:5
3
4
3
0
2
1
3:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
0
1
2
3:9
1
4
3
0
1
2
3:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
7:3
11
2
6
3
2
1
6:4
11
3
6
2
1
3
3:7
7
4
6
1
1
4
4:6
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
2:0
7
2
3
2
0
1
3:2
6
3
3
1
2
0
3:2
5
4
3
1
0
2
4:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:1
6
2
3
1
2
0
3:2
5
3
3
0
1
2
0:2
1
4
3
0
0
3
1:7
0
جدول لیگ قهرمانان آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11