فوتبــال 11

آفریقا

لیگ قهرمانان

فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

جدول لیگ قهرمانان آفریقا - فصل 2022/2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
4:2
10
2
5
3
1
1
4:1
10
3
5
1
1
3
3:5
4
4
5
1
1
3
2:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:1
9
2
2
2
0
0
2:0
6
3
3
1
1
1
2:2
4
4
2
0
1
1
0:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:1
4
2
3
1
0
2
2:3
3
3
2
0
1
1
0:1
1
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
5
2
1
2
11:8
7
4
5
0
0
5
2:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
2
1
1
0
5:2
4
4
3
0
0
3
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
0
2
6:6
3
4
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
14:2
13
2
5
3
0
2
9:4
9
3
5
1
1
3
2:12
4
4
5
0
2
3
1:8
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:0
6
2
3
2
0
1
8:3
6
3
2
1
0
1
2:3
3
4
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:2
7
2
2
1
0
1
1:1
3
3
3
0
1
2
0:9
1
4
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
6:4
10
2
5
3
0
2
4:2
9
3
5
1
2
2
2:3
5
4
5
1
1
3
3:6
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
3
2
0
1
3:1
6
3
3
1
2
0
2:1
5
4
2
1
0
1
3:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:4
4
2
2
1
0
1
1:1
3
3
3
0
1
2
0:4
1
4
2
0
0
2
0:2
0
جدول لیگ قهرمانان آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11