فوتبــال 11

آسیا

انتخابی جام ملت‌ها

فصل: 2019
  • 2019
  • 2015
  • 2011

جدول انتخابی جام ملت‌ها آسیا - فصل 2019

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
  • گروه E
  • گروه F
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
11:5
13
2
6
4
1
1
14:8
13
3
6
2
2
2
10:10
8
4
6
0
0
6
4:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:2
9
2
3
2
1
0
7:3
7
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
0
3
3:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:2
6
2
3
1
1
1
6:6
4
3
3
1
1
1
7:7
4
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
14:4
16
2
6
3
2
1
13:10
11
3
6
1
2
3
4:7
5
4
6
0
1
5
5:15
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
2
1
0
8:3
7
3
3
1
1
1
3:2
4
4
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:3
7
2
3
1
1
1
5:7
4
3
3
0
1
2
1:5
1
4
3
0
0
3
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
16:5
12
2
6
2
4
0
9:3
10
3
6
1
3
2
7:10
6
4
6
1
0
5
3:17
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
12:2
7
2
3
1
2
0
6:5
5
3
3
1
2
0
5:0
5
4
3
1
0
2
2:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
0
1
2
1:5
1
4
3
0
0
3
1:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
25:3
15
2
5
4
0
1
28:5
12
3
6
2
0
4
11:19
6
4
6
0
0
6
2:39
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
20:2
9
2
2
2
0
0
20:0
6
3
3
1
0
2
8:6
3
4
3
0
0
3
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
3
2
0
1
8:5
6
3
3
1
0
2
3:13
3
4
3
0
0
3
0:31
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
15:3
13
2
6
3
1
2
9:10
10
3
6
3
0
3
7:12
9
4
6
0
2
4
3:9
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:0
7
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
2
0
1
4:4
6
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
1
1
1
4:6
4
3
3
1
0
2
3:8
3
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
13:8
12
2
6
2
4
0
7:5
10
3
6
2
1
3
10:9
7
4
6
0
2
4
3:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:4
7
2
3
2
1
0
5:3
7
3
3
1
1
1
6:4
4
4
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:4
5
2
3
0
3
0
2:2
3
3
3
1
0
2
4:5
3
4
3
0
0
3
2:9
0
جدول انتخابی جام ملت‌ها آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11