فوتبــال 11

قزاقستان

جام حذفی

فصل: 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول جام حذفی قزاقستان - فصل 2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
15:3
9
2
3
2
0
1
7:5
6
3
3
1
0
2
4:7
3
4
3
0
0
3
0:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:2
6
2
1
1
0
0
3:0
3
3
1
0
0
1
0:3
0
4
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
5:1
3
2
1
1
0
0
3:0
3
3
2
1
0
1
4:5
3
4
2
0
0
2
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:1
6
2
3
1
2
0
6:5
5
3
3
1
1
1
4:6
4
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:1
3
2
1
0
1
0
3:3
1
3
2
0
1
1
2:3
1
4
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:3
4
2
2
1
1
0
3:2
4
3
1
1
0
0
3:0
3
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
11:8
6
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
1
1
1
5:6
4
4
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
7:6
3
2
2
1
0
1
1:1
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
1
0
0
1
2:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
1
1
0
0
4:2
3
3
2
1
0
1
3:3
3
4
1
0
0
1
3:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:3
9
2
3
2
0
1
11:5
6
3
3
1
0
2
2:7
3
4
3
0
0
3
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:0
6
2
2
1
0
1
8:4
3
3
1
0
0
1
0:1
0
4
1
0
0
1
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:1
3
2
1
1
0
0
4:3
3
3
2
1
0
1
1:4
3
4
2
0
0
2
0:9
0
جدول جام حذفی قزاقستان
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11