فوتبــال 11

قزاقستان

جام حذفی

فصل: 2022
 • 2022
 • 2021
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول جام حذفی قزاقستان - فصل 2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
13:6
16
2
6
2
1
3
8:8
7
3
6
2
1
3
6:9
7
4
6
0
3
3
3:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
1
0
2
4:5
3
3
3
0
2
1
1:2
2
4
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:4
7
2
3
2
0
1
3:2
6
3
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
9:6
10
2
5
3
1
1
8:6
10
3
5
2
1
2
6:5
7
4
5
0
1
4
3:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
3
1
1
1
4:4
4
3
2
1
0
1
2:2
3
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:4
7
2
2
2
0
0
5:2
6
3
3
1
0
2
3:3
3
4
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
17:8
12
2
6
3
1
2
11:9
10
3
5
1
2
2
5:6
5
4
5
1
0
4
7:17
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:3
7
2
3
2
1
0
5:3
7
3
2
1
1
0
2:1
4
4
3
1
0
2
6:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
7:5
5
2
3
1
0
2
6:6
3
3
3
0
1
2
3:5
1
4
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
12:7
10
2
5
2
3
0
10:6
9
3
5
1
1
3
5:9
4
4
5
0
3
2
4:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:5
7
2
2
2
0
0
8:2
6
3
3
1
1
1
4:3
4
4
2
0
2
0
0:0
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
4:5
4
2
2
0
2
0
1:1
2
3
3
0
1
2
4:9
1
4
2
0
0
2
1:6
0
جدول جام حذفی قزاقستان
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11