فوتبــال 11

هند

جام حذفی

فصل: 2024
  • 2024
  • 2023
  • 2019
  • 2018

جدول جام حذفی هند - فصل 2024

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:4
9
3
3
1
0
2
6:5
3
4
3
0
0
3
4:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:3
6
3
0
0
0
0
0:0
0
4
1
0
0
1
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:1
3
2
3
1
0
2
6:5
3
4
2
0
0
2
3:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:3
9
3
3
1
0
2
6:8
3
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
3
3
1
0
2
6:8
3
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:3
6
3
0
0
0
0
0:0
0
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:3
9
2
3
1
1
1
3:2
4
3
3
0
2
1
3:4
2
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:3
9
2
2
1
1
0
3:1
4
3
1
0
1
0
0:0
1
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
1
1
3:4
1
2
3
0
1
2
1:4
1
3
0
0
0
0
0:0
0
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
0
1
2
1:3
1
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
3
2
0
1
5:4
6
3
1
0
1
0
1:1
1
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:2
3
2
3
0
1
2
2:6
1
3
0
0
0
0
0:0
0
4
2
0
0
2
0:2
0
جدول جام حذفی هند
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11