فوتبــال 11

آسیا

ای‌اف‌سی کاپ

فصل: 2023/2024
 • 2023/2024
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011

جدول ای‌اف‌سی کاپ آسیا - فصل 2023/2024

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
6:4
9
2
4
2
0
2
5:5
6
3
4
1
0
3
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:2
6
2
2
2
0
0
4:2
6
3
2
1
0
1
1:1
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:2
3
2
2
0
0
2
2:4
0
3
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:5
13
2
6
3
1
2
10:7
10
3
6
1
4
1
5:5
7
4
6
0
2
4
3:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
2
3
2
1
0
6:2
7
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:3
6
2
3
0
3
0
2:2
3
3
3
1
0
2
4:5
3
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
15:5
13
2
6
3
2
1
11:7
11
3
6
2
2
2
6:8
8
4
6
0
1
5
4:16
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:3
7
2
3
2
0
1
7:4
6
3
3
0
2
1
1:4
2
4
3
0
0
3
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:2
6
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
1
2
0
4:3
5
4
3
0
1
2
2:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
17:12
12
2
6
3
1
2
10:10
10
4
6
2
0
4
9:14
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
7:5
6
3
3
2
0
1
6:4
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
10:7
6
4
3
0
0
3
3:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
18:6
16
2
6
3
1
2
7:9
10
3
6
0
3
3
2:5
3
4
6
0
3
3
6:13
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:3
9
2
3
1
1
1
4:5
4
3
3
0
2
1
3:4
2
4
3
0
1
2
0:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
2
0
1
3:4
6
3
3
0
2
1
2:3
2
4
3
0
1
2
3:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
23:5
15
2
6
4
0
2
15:7
12
3
6
1
1
4
3:14
4
4
6
1
1
4
4:19
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
17:2
9
2
3
3
0
0
11:0
9
3
3
1
1
1
3:5
4
4
3
1
0
2
1:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
1
0
2
4:7
3
3
3
0
1
2
3:13
1
4
3
0
0
3
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
3
0
10:6
12
3
6
2
1
3
15:15
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
3
3
1
1
1
7:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
5:4
5
3
3
1
0
2
8:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
19:9
12
2
6
3
1
2
13:9
10
3
6
3
1
2
10:12
10
4
6
1
0
5
6:18
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:2
9
2
3
2
0
1
8:5
6
3
3
1
1
1
4:7
4
4
3
1
0
2
4:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
11:4
6
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
0
1
2
3:7
1
4
3
0
0
3
2:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
8:8
12
2
6
4
0
2
7:7
12
3
6
3
0
3
15:12
9
4
6
1
0
5
6:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:3
9
2
3
2
0
1
4:3
6
3
3
2
0
1
4:3
6
4
3
1
0
2
4:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:5
6
2
3
2
0
1
3:4
6
3
3
0
0
3
2:6
0
4
3
0
0
3
3:9
0
جدول ای‌اف‌سی کاپ آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11