فوتبــال 11

آسیا

لیگ قهرمانان

فصل: 2023/2024
 • 2023/2024
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

جدول لیگ قهرمانان آسیا - فصل 2023/2024

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
17:9
15
2
6
3
0
3
12:10
9
3
6
2
1
3
8:11
7
4
6
1
1
4
6:13
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
9:6
6
2
3
2
0
1
7:4
6
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
1
0
2
4:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:3
9
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
1
0
2
5:6
3
4
3
0
0
3
3:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
10:6
11
2
6
2
2
2
11:7
8
3
6
2
2
2
4:5
8
4
6
2
0
4
5:12
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
2
0
1
2:2
6
4
3
1
2
0
8:2
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:3
4
2
3
1
0
2
3:5
3
3
3
0
2
1
2:3
2
4
3
0
0
3
1:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
11:4
15
2
6
3
1
2
16:8
10
3
6
3
1
2
9:7
10
4
6
0
0
6
5:22
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
2
1
0
7:4
7
3
3
2
0
1
10:3
6
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
2
3
1
1
1
6:5
4
3
3
1
0
2
2:3
3
4
3
0
0
3
2:15
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
16:2
16
2
6
4
1
1
11:6
13
3
6
2
0
4
7:10
6
4
6
0
0
6
1:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:2
7
2
3
2
0
1
5:3
6
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
2
3
2
1
0
6:3
7
3
3
1
0
2
4:4
3
4
3
0
0
3
0:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
13:7
14
2
6
2
2
2
5:5
8
3
6
2
1
3
9:9
7
4
6
0
3
3
3:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:4
7
2
3
1
0
2
4:4
3
3
3
0
3
0
2:2
3
4
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
1
2
0
2:1
5
3
3
1
1
1
5:5
4
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
11:8
13
2
6
4
0
2
12:9
12
4
6
1
1
4
7:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:3
9
2
3
2
1
0
5:3
7
4
3
0
0
3
3:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:5
6
2
3
1
1
1
4:3
4
3
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
4
0
2
14:7
12
3
6
4
0
2
14:9
12
4
6
0
0
6
4:21
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
9:3
6
4
3
0
0
3
3:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
2
0
1
5:4
6
4
3
0
0
3
1:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
11:8
11
2
6
2
3
1
8:6
9
3
6
2
1
3
9:13
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:4
7
2
3
2
0
1
6:4
6
4
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:4
7
2
3
1
1
1
3:4
4
4
3
0
1
2
3:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
1
2
12:8
10
4
6
0
0
6
9:22
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
8:4
7
4
3
0
0
3
5:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
0
2
4:4
3
4
3
0
0
3
4:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
14:5
16
2
6
2
1
3
12:9
7
3
6
2
0
4
7:16
6
4
6
1
2
3
8:11
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
2
0
1
8:3
6
3
3
2
0
1
6:6
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
0
1
2
4:6
1
4
3
0
0
3
1:10
0
جدول لیگ قهرمانان آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11