فوتبــال 11

آسیا

لیگ قهرمانان

فصل: 2019
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

جدول لیگ قهرمانان آسیا - فصل 2019

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
10:5
12
2
6
3
1
2
11:7
10
3
6
2
2
2
14:9
8
4
6
1
0
5
4:18
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
9:5
6
2
3
1
2
0
2:0
5
3
3
1
1
1
8:4
4
4
3
1
0
2
3:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:5
7
2
3
1
1
1
2:2
4
3
3
1
1
1
6:5
4
4
3
0
0
3
1:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
14:9
13
2
6
3
2
1
13:9
11
4
6
1
0
5
9:17
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:5
9
2
3
2
1
0
9:4
7
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:4
4
2
3
1
1
1
4:5
4
3
3
0
0
3
6:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:5
13
2
6
2
3
1
11:8
9
3
6
2
2
2
6:8
8
4
6
0
2
4
4:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
1
2
0
7:4
5
3
3
1
2
0
4:3
5
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
4:4
4
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
1
0
2
2:5
3
4
3
0
2
1
3:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
7:8
10
2
6
3
0
3
7:7
9
4
6
2
1
3
6:5
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
3
0
0
5:2
9
4
3
2
1
0
5:1
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
0
1
2
2:6
1
3
3
0
0
3
1:4
0
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
10:8
11
2
6
3
1
2
9:8
10
3
6
2
2
2
9:8
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:4
7
2
3
2
0
1
4:3
6
3
3
1
1
1
6:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
5:5
4
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
1
1
1
4:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
6
3
0
3
10:6
9
4
6
0
1
5
4:17
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
2
0
1
7:2
6
4
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
0
2
3:4
3
4
3
0
0
3
1:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
7:3
13
3
6
2
1
3
6:8
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
3
3
1
1
1
2:1
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
2:1
6
3
3
1
0
2
4:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
5:7
11
4
6
0
3
3
5:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
3:0
9
4
3
0
2
1
3:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
0
2
1
2:7
2
4
3
0
1
2
2:4
1
جدول لیگ قهرمانان آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11