فوتبــال 11

آسیا

لیگ قهرمانان

فصل: 2022
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

جدول لیگ قهرمانان آسیا - فصل 2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
11:5
13
2
6
4
1
1
10:7
13
3
6
1
2
3
7:11
5
4
6
1
0
5
5:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:4
6
2
3
2
0
1
3:3
6
3
3
1
2
0
5:4
5
4
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:2
7
2
3
2
1
0
6:3
7
3
3
0
0
3
1:4
0
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
18:1
16
2
6
2
1
3
3:11
7
3
6
2
1
3
7:10
7
4
6
1
1
4
4:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:0
9
2
3
1
1
1
1:3
4
3
3
1
1
1
5:5
4
4
3
1
0
2
2:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
3
1
0
2
2:5
3
3
3
1
0
2
2:8
3
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
5:2
12
2
6
2
4
0
14:7
10
3
6
1
2
3
7:14
5
4
6
1
1
4
6:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
11:4
7
2
3
1
2
0
2:1
5
3
3
1
1
1
5:4
4
4
3
1
1
1
3:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
3
0
3
0
3:3
3
3
3
0
1
2
4:12
1
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
17:9
15
2
6
2
1
3
13:12
7
3
6
2
1
3
8:12
7
4
6
2
0
4
10:15
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
9:6
6
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
1
0
2
6:10
3
4
3
1
0
2
6:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:3
9
2
3
1
1
1
7:7
4
3
3
1
0
2
4:5
3
4
3
1
0
2
5:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
2
3
1
8:5
9
2
6
2
3
1
5:4
9
3
6
2
1
3
10:11
7
4
6
1
3
2
9:12
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
2
0
1
5:2
6
3
3
1
2
0
6:4
5
4
3
1
2
0
3:2
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:2
4
2
3
0
3
0
3:3
3
3
3
0
1
2
3:8
1
4
3
0
0
3
3:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
14:4
13
2
6
4
1
1
20:2
13
3
6
2
1
3
8:14
7
4
6
0
1
5
2:24
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
11:0
7
2
3
2
0
1
5:3
6
3
3
1
0
2
5:8
3
4
3
0
1
2
0:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:1
7
2
3
2
0
1
9:2
6
3
3
1
1
1
3:6
4
4
3
0
0
3
2:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
11:2
12
2
6
3
3
0
10:3
12
3
6
2
2
2
5:5
8
4
6
0
0
6
1:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
6:1
5
2
3
2
1
0
5:1
7
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
3
1
2
0
5:2
5
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
0
0
3
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
3
0
7:4
12
3
6
1
2
3
4:7
5
4
6
0
2
4
3:9
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
2:1
5
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
1
2
3:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:3
7
3
3
0
1
2
1:4
1
4
3
0
1
2
0:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
6
3
1
2
14:7
10
4
6
0
0
6
0:24
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
7:4
6
4
3
0
0
3
0:15
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
1
1
7:3
4
4
3
0
0
3
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
10:3
8
2
4
2
1
1
7:6
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:1
6
2
2
1
1
0
3:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
4:4
3
2
2
0
2
0
2:2
2
جدول لیگ قهرمانان آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11