آسیا

لیگ قهرمانان

فصل: 2018
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
اعلان‌ها

جدول لیگ قهرمانان آسیا - فصل 2018

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
9:4
14
2
6
2
2
2
9:9
8
3
6
2
2
2
12:9
8
4
6
0
2
4
2:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
1
1
1
6:4
4
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
1
1
1
6:5
4
4
3
0
1
2
0:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
13:6
18
2
6
2
1
3
6:8
7
4
6
1
0
5
6:15
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:3
9
2
3
2
0
1
4:1
6
4
3
1
0
2
6:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:3
9
3
3
0
1
2
2:7
1
4
3
0
0
3
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
8:3
13
2
6
4
0
2
11:5
12
3
6
3
1
2
4:8
10
4
6
0
0
6
3:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:2
9
2
3
3
0
0
6:0
9
3
3
2
1
0
2:0
7
4
3
0
0
3
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:3
4
2
3
1
0
2
2:3
3
3
3
1
0
2
2:8
3
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
9:5
12
2
6
2
4
0
10:6
10
3
6
1
3
2
7:11
6
4
6
0
2
4
3:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
3
1
2
0
5:4
5
3
3
1
1
1
5:7
4
4
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:4
5
2
3
1
2
0
5:2
5
3
3
0
2
1
2:4
2
4
3
0
0
3
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
22:9
15
2
6
4
1
1
15:11
13
3
6
1
1
4
6:10
4
4
6
1
0
5
1:14
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:5
9
3
3
1
1
1
2:3
4
4
3
1
0
2
1:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
10:4
6
3
3
0
0
3
4:7
0
4
3
0
0
3
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
2
3
1
15:11
9
3
6
2
2
2
11:16
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:4
7
2
3
2
0
1
8:4
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
0
3
0
7:7
3
3
3
0
1
2
5:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
6
2
2
2
6:8
8
4
6
1
0
5
6:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
4:3
5
4
3
0
0
3
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
0
2
2:5
3
4
3
1
0
2
6:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
8:7
10
2
6
2
3
1
8:6
9
3
6
1
3
2
7:8
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
0
2
1
2:3
2
3
3
0
1
2
0:4
1
4
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:0
9
2
3
2
1
0
6:3
7
3
3
1
2
0
7:4
5
جدول لیگ قهرمانان آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها