فوتبــال 11

آسیا

لیگ قهرمانان

فصل: 2020
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

جدول لیگ قهرمانان آسیا - فصل 2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
0
2
4:6
6
2
4
1
2
1
6:4
5
3
4
1
2
1
4:4
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
2
1
1
0
4:1
4
3
2
1
1
0
3:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
1
1
2:3
1
2
2
0
1
1
1:2
1
3
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
6:1
10
2
4
2
1
1
3:2
7
3
4
0
0
4
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
1
1
0
1:0
4
3
2
0
0
2
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
1:0
4
2
2
1
0
1
2:2
3
3
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
8:5
10
2
6
3
0
3
4:8
9
3
6
3
0
3
7:8
9
4
6
2
1
3
13:11
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:1
6
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
1
1
1
6:5
4
4
3
1
0
2
2:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
2:1
6
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
0
2
7:6
3
4
3
1
0
2
3:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
9:5
11
2
6
2
3
1
14:8
9
3
6
2
1
3
6:8
7
4
6
1
2
3
5:13
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:1
7
2
3
1
1
1
4:3
4
3
3
1
1
1
2:3
4
4
3
0
1
2
4:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
1
1
1
1:4
4
3
3
1
0
2
4:5
3
4
3
0
2
1
6:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
12:4
16
2
6
2
1
3
6:9
7
3
6
2
0
4
10:9
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
2
0
1
3:3
6
3
3
2
0
1
7:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:1
9
2
3
0
1
2
3:6
1
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
14:5
16
2
6
3
1
2
6:5
10
4
6
0
1
5
5:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
2
3
1
0
2
2:3
3
4
3
0
0
3
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:3
9
2
3
2
1
0
4:2
7
4
3
0
1
2
3:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
0
2
4:5
6
2
4
1
2
1
3:2
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
1
1
0:1
1
3
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
2
1
1
0
3:1
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
6
2
1
3
8:10
7
4
6
1
2
3
8:10
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
0
2
3:4
3
3
3
0
2
1
4:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
1
1
5:6
4
4
3
1
0
2
4:5
3
جدول لیگ قهرمانان آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11