فوتبــال 11

آسیا

مقدماتی جام جهانی

فصل: 2022
 • 2022
 • 2018
 • 2014
 • 2010
 • 2006

جدول مقدماتی جام جهانی آسیا - فصل 2022

دور دوم، گروه A
 • دور دوم، گروه A
 • دور دوم، گروه B
 • دور دوم، گروه C
 • دور دوم، گروه D
 • دور دوم، گروه E
 • دور دوم، گروه F
 • دور دوم، گروه H
 • دور دوم، گروه G
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:3
9
2
3
2
1
0
12:0
7
3
3
1
1
1
6:6
4
4
3
1
0
2
2:7
3
5
4
0
0
4
1:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
1
1
0
0
7:0
3
3
2
0
1
1
2:5
1
4
2
0
0
2
1:5
0
5
1
0
0
1
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:0
4
2
1
1
0
0
5:2
3
3
1
1
0
0
4:1
3
4
2
1
0
1
2:2
3
5
2
0
0
2
0:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
15:1
9
2
3
2
1
0
5:1
7
3
3
1
1
1
7:3
4
4
4
1
0
3
2:15
3
5
3
0
0
3
2:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:0
4
2
1
1
0
0
5:0
3
3
2
1
0
1
7:3
3
4
0
0
0
0
0:0
0
5
3
0
0
3
2:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:1
6
2
1
1
0
0
2:1
3
3
4
1
0
3
2:15
3
4
1
0
1
0
0:0
1
5
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:1
7
2
3
2
1
0
3:1
7
3
3
2
0
1
16:1
6
4
3
0
1
2
1:5
1
5
4
0
1
3
1:20
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
1
1
0
0
14:0
3
3
1
1
0
0
2:0
3
4
3
0
1
2
1:6
1
5
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:1
4
2
2
1
0
1
2:1
3
3
1
1
0
0
1:0
3
4
2
0
1
1
1:3
1
5
1
0
0
1
0:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8:3
6
2
3
1
2
0
5:2
5
3
3
1
1
1
3:2
4
4
4
1
1
2
5:9
4
5
3
0
2
1
4:9
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:0
4
2
3
1
1
1
5:6
4
3
1
1
0
0
5:0
3
4
1
1
0
0
3:0
3
5
1
0
1
0
2:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:3
3
2
2
0
2
0
2:2
2
3
2
0
1
1
2:7
1
4
1
0
0
1
1:2
0
5
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
10:1
10
2
3
2
0
1
6:3
6
3
3
1
0
2
1:9
3
4
3
0
2
1
2:3
2
5
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:1
7
2
1
1
0
0
3:0
3
3
1
1
0
0
1:0
3
4
2
0
1
1
2:3
1
5
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
2
2
1
0
1
3:3
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
2
0
1
1
1:2
1
5
2
0
0
2
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:0
9
2
3
2
0
1
9:2
6
3
3
2
0
1
2:3
6
4
4
1
0
3
2:9
3
5
3
0
0
3
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
7:0
3
2
1
1
0
0
6:0
3
3
3
1
0
2
2:3
3
4
2
1
0
1
1:3
3
5
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
1
0
1
2:2
3
4
1
0
0
1
0:6
0
5
2
0
0
2
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:0
7
2
3
2
1
0
3:0
7
3
3
2
0
1
5:3
6
4
3
1
0
2
3:4
3
5
4
0
0
4
0:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:0
4
2
1
1
0
0
8:0
3
3
1
1
0
0
2:1
3
4
1
0
0
1
0:2
0
5
3
0
0
3
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:0
4
2
2
1
0
1
3:2
3
3
2
1
0
1
3:2
3
4
1
1
0
0
1:0
3
5
1
0
0
1
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
3
2
1
0
4:1
7
3
3
2
0
1
8:3
6
4
3
1
0
2
4:5
3
5
4
0
0
4
3:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
1
1
0
0
5:0
3
3
1
1
0
0
1:0
3
4
1
0
0
1
1:2
0
5
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
1
1
0
0
3:0
3
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
1
0
1
3:3
3
5
1
0
0
1
0:5
0
جدول مقدماتی جام جهانی آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11