فوتبــال 11

آسیا

مقدماتی جام جهانی

فصل: 2026
 • 2026
 • 2022
 • 2018
 • 2014
 • 2010
 • 2006

جدول مقدماتی جام جهانی آسیا - فصل 2026

دور دوم - گروه A
 • دور دوم - گروه A
 • دور دوم - گروه B
 • دور دوم - گروه C
 • دور دوم - گروه D
 • دور دوم - گروه E
 • دور دوم - گروه F
 • دور دوم - گروه G
 • دور دوم - گروه H
 • دور دوم - گروه I
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
16:2
12
2
4
1
1
2
2:5
4
3
4
1
1
2
3:13
4
4
4
1
0
3
5:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
11:1
6
2
2
0
1
1
0:4
1
3
2
0
0
2
1:3
0
4
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
1
1
0
1:0
4
3
2
1
0
1
4:3
3
4
2
1
0
1
3:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:0
9
2
4
2
1
1
9:6
7
3
3
1
0
2
6:3
3
4
4
0
1
3
2:19
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
2
2
1
0
1
7:5
3
3
2
0
1
1
2:7
1
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
1
1
0
0
5:0
3
3
2
1
0
1
6:2
3
4
2
0
0
2
0:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
12:1
10
2
4
2
1
1
8:7
7
3
4
1
1
2
5:7
4
4
4
0
1
3
4:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
6:1
4
2
2
1
0
1
4:4
3
3
2
0
1
1
3:5
1
4
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
2
2
1
1
0
4:2
4
3
2
1
1
0
4:3
4
4
2
0
0
2
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
11:5
9
2
4
3
0
1
7:1
9
3
4
2
0
2
5:7
6
4
4
0
0
4
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
2
0
0
5:0
6
3
2
1
0
1
4:5
3
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5:4
3
2
2
1
0
1
2:1
3
3
2
1
0
1
1:2
3
4
2
0
0
2
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
12:2
10
2
4
3
1
0
10:3
10
3
4
0
1
3
3:11
1
4
4
0
1
3
2:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9:0
6
2
2
1
1
0
5:2
4
3
2
0
1
1
2:4
1
4
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
0
1
1
2:7
1
4
2
0
0
2
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
12:1
12
2
4
2
1
1
6:6
7
3
4
1
0
3
2:5
3
4
4
0
1
3
1:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
1
1
0
0
1:0
3
3
3
0
1
2
1:8
1
4
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
2
3
1
1
1
5:6
4
3
2
1
0
1
2:1
3
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
8:1
10
2
4
2
1
1
11:3
7
3
4
1
2
1
8:4
5
4
4
0
0
4
1:20
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
1
0
1
7:2
3
3
2
0
2
0
2:2
2
4
2
0
0
2
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:1
4
2
2
1
1
0
3:1
4
3
2
1
0
1
6:2
3
4
2
0
0
2
0:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
11:1
12
2
4
3
0
1
10:2
9
3
4
1
0
3
3:7
3
4
4
0
0
4
0:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
1
0
1
3:2
3
3
2
0
0
2
0:5
0
4
2
0
0
2
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:0
6
2
2
2
0
0
5:0
6
3
2
1
0
1
3:2
3
4
2
0
0
2
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
15:0
12
2
4
2
1
1
6:1
7
3
4
0
2
2
1:8
2
4
4
0
1
3
1:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9:0
6
2
2
1
0
1
5:1
3
3
2
0
1
1
1:2
1
4
2
0
1
1
0:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
2
2
1
1
0
1:0
4
3
2
0
1
1
1:3
1
4
2
0
0
2
0:12
0
جدول مقدماتی جام جهانی آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11