فوتبــال 11

آسیا

مقدماتی جام جهانی

فصل: 2022
 • 2022
 • 2018
 • 2014
 • 2010
 • 2006

جدول مقدماتی جام جهانی آسیا - فصل 2022

دور دوم، گروه A
 • دور دوم، گروه A
 • دور دوم، گروه B
 • دور دوم، گروه C
 • دور دوم، گروه D
 • دور دوم، گروه E
 • دور دوم، گروه F
 • دور دوم، گروه G
 • دور دوم، گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
14:4
15
2
4
2
1
1
13:2
7
3
5
2
1
2
8:8
7
4
5
2
0
3
6:10
6
5
5
0
0
5
2:19
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
9:2
12
2
1
1
0
0
7:0
3
3
3
1
0
2
4:8
3
4
2
0
1
1
2:5
1
5
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
1
1
1
6:2
4
3
1
1
0
0
5:2
3
4
2
1
0
1
2:2
3
5
3
0
0
3
1:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
16:1
12
2
5
3
1
1
17:3
10
3
5
3
1
1
10:2
10
4
5
1
0
4
2:16
3
5
5
0
0
5
2:25
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
8:1
7
2
3
2
0
1
16:3
6
3
1
1
0
0
5:0
3
4
1
0
0
1
0:1
0
5
3
0
0
3
2:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:1
9
2
2
1
1
0
1:0
4
3
1
1
0
0
2:1
3
4
4
1
0
3
2:15
3
5
2
0
0
2
0:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
9:2
11
2
5
2
3
0
3:1
9
3
4
2
0
2
17:3
6
4
5
1
2
2
3:5
5
5
5
0
1
4
1:22
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
2
1
1
0
2:1
4
3
3
1
1
1
2:2
4
4
1
1
0
0
14:0
3
5
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
1:0
5
2
2
1
1
0
5:1
4
3
3
1
0
2
3:3
3
4
2
0
1
1
1:3
1
5
2
0
0
2
0:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
0
2
12:6
9
2
4
2
2
0
8:4
8
3
5
2
1
2
7:10
7
4
5
1
2
2
6:11
5
5
5
1
1
3
3:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
9:3
6
2
2
1
1
0
2:0
4
3
3
1
1
1
4:4
4
4
3
1
1
1
5:6
4
5
1
1
0
0
3:0
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:4
5
2
2
1
0
1
3:3
3
3
2
1
0
1
2:4
3
4
2
0
1
1
2:7
1
5
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
16:1
16
2
5
4
0
1
11:4
12
3
5
1
1
3
2:11
4
4
5
0
3
2
3:5
3
5
5
0
1
4
2:13
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
13:1
10
2
3
3
0
0
8:1
9
3
3
1
1
1
2:2
4
4
2
0
1
1
2:3
1
5
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:0
6
2
2
1
0
1
3:3
3
3
3
0
2
1
1:2
2
4
4
0
1
3
2:11
1
5
2
0
0
2
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
13:0
12
2
5
2
1
2
10:5
7
3
5
2
1
2
6:8
7
4
5
2
0
3
5:13
6
5
5
1
0
4
2:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:5
6
2
3
1
1
1
8:3
4
3
1
1
0
0
6:0
3
4
3
1
0
2
2:3
3
5
2
1
0
1
1:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
2
3
1
1
1
5:5
4
3
2
1
0
1
2:2
3
4
2
0
0
2
0:7
0
5
2
0
0
2
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
2
0
5:1
11
2
5
3
0
2
8:6
9
3
5
2
2
1
6:3
8
4
4
2
0
2
8:4
6
5
5
0
0
5
3:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
2:0
7
2
3
2
0
1
5:3
6
3
2
1
1
0
2:1
4
4
1
1
0
0
5:0
3
5
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
4:2
4
2
2
1
1
0
3:1
4
3
2
1
0
1
3:3
3
4
3
1
0
2
3:4
3
5
2
0
0
2
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
0
2
8:5
9
2
4
2
2
0
10:0
8
3
5
2
2
1
5:3
8
4
5
2
2
1
4:3
8
5
5
0
0
5
0:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
2
3
1
2
0
2:1
5
3
2
1
1
0
2:0
4
4
1
1
0
0
8:0
3
5
3
0
0
3
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
2:0
5
2
3
1
1
1
2:3
4
3
2
1
0
1
3:2
3
4
2
1
0
1
3:2
3
5
2
0
0
2
0:10
0
جدول مقدماتی جام جهانی آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11