فوتبــال 11

آمریکای جنوبی

کوپا آمریکا

فصل: 2019
  • 2019
  • 2016
  • 2015
  • 2011
  • 2004

جدول کوپا آمریکا آمریکای جنوبی - فصل 2019

بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:0
7
2
3
1
2
0
3:1
5
3
3
1
1
1
3:6
4
4
3
0
0
3
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:0
4
1
1
0
1
0
0:0
1
1
1
0
0
1
0:5
0
1
2
0
0
2
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
5:0
3
1
2
1
1
0
3:1
4
1
2
1
1
0
3:1
4
1
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:0
9
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
0
2
1
3:4
2
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
2:0
6
1
2
0
1
1
1:3
1
1
1
0
1
0
2:2
1
1
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
1
1
1
0
0
2:0
3
1
2
0
1
1
1:2
1
1
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:2
7
2
3
2
0
1
6:2
6
3
3
0
2
1
3:7
2
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
6:2
4
1
1
0
0
1
0:1
0
1
1
0
0
1
0:4
0
1
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
1
2
2
0
0
6:1
6
1
2
0
2
0
3:3
2
1
1
0
0
1
0:4
0
جدول کوپا آمریکا آمریکای جنوبی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11