فوتبــال 11

آمریکای شمالی و مرکزی

لیگ ملت‌ها A

فصل: 2019/2020
  • 2019/2020

جدول لیگ ملت‌ها A آمریکای شمالی و مرکزی - فصل 2019/2020

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
  • گروه D
  • گروه B
  • گروه A
  • گروه C
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
15:3
9
2
4
3
0
1
10:4
9
3
4
0
0
4
0:18
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
11:1
6
2
2
2
0
0
8:0
6
3
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
4:2
3
2
2
1
0
1
2:4
3
3
2
0
0
2
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
13:3
12
2
4
1
0
3
5:9
3
3
4
1
0
3
5:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:2
6
2
2
0
0
2
0:5
0
3
2
0
0
2
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:1
6
2
2
1
0
1
5:4
3
3
2
1
0
1
3:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
8:1
10
2
4
0
3
1
4:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
0
2
0
2:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
1
3
0
4:3
6
2
4
1
2
1
3:3
5
3
4
0
3
1
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:2
3
2
2
0
2
0
2:2
2
3
2
0
2
0
1:1
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
0
2
0
1:1
2
3
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
20:2
12
3
4
0
0
4
6:15
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
15:1
6
3
2
0
0
2
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
3
2
0
0
2
3:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
10:2
10
2
4
2
1
1
10:8
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
1
1
0
5:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:1
4
2
2
1
0
1
5:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
14:4
12
2
6
4
0
2
7:8
12
3
6
3
0
3
7:8
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:0
9
2
3
3
0
0
5:2
9
3
3
2
0
1
5:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
6:4
3
3
3
1
0
2
2:6
3
4
3
1
0
2
2:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
25:0
12
2
4
2
0
2
6:12
6
3
4
0
0
4
2:21
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
15:0
6
2
2
1
0
1
3:5
3
3
2
0
0
2
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:0
6
2
2
1
0
1
3:7
3
3
2
0
0
2
0:13
0
جدول لیگ ملت‌ها A آمریکای شمالی و مرکزی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11