فوتبــال 11

آمریکای شمالی و مرکزی

لیگ ملت‌ها

فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2019/2020

جدول لیگ ملت‌ها آمریکای شمالی و مرکزی - فصل 2022/2023

لیگ A - گروه A
 • لیگ A - گروه A
 • لیگ A - گروه B
 • لیگ A - گروه C
 • لیگ A - گروه D
 • لیگ B - گروه A
 • لیگ B - گروه B
 • لیگ B - گروه C
 • لیگ B - گروه D
 • لیگ C - گروه A
 • لیگ C - گروه B
 • لیگ C - گروه C
 • لیگ C - گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
8:3
8
2
4
1
3
0
7:5
6
3
4
0
1
3
2:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:2
4
2
2
1
1
0
4:2
4
3
2
0
1
1
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
2
0
2
0
3:3
2
3
2
0
0
2
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
8:0
10
2
4
2
0
2
4:4
6
3
4
0
1
3
1:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:0
6
2
2
1
0
1
2:1
3
3
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
1:0
4
2
2
1
0
1
2:3
3
3
2
0
0
2
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
11:3
9
2
4
2
0
2
5:7
6
3
4
1
0
3
2:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:1
6
2
2
1
0
1
3:3
3
3
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:2
3
2
2
1
0
1
2:4
3
3
2
1
0
1
2:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
14:2
10
2
4
1
2
1
6:5
5
3
4
0
1
3
4:17
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
2
2
1
1
0
4:2
4
3
2
0
1
1
3:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
8:2
4
2
2
0
1
1
2:3
1
3
2
0
0
2
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
11:3
15
2
6
3
0
3
5:5
9
4
6
1
0
5
3:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
3
2
0
1
4:3
6
4
3
0
0
3
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:2
6
3
3
1
0
2
1:2
3
4
3
1
0
2
3:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
22:5
16
2
6
3
1
2
8:14
10
3
6
1
1
4
7:10
4
4
6
1
1
4
6:14
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:3
9
2
3
1
1
1
3:2
4
3
3
1
1
1
4:7
4
4
3
1
0
2
4:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:2
7
2
3
2
0
1
4:7
6
3
3
0
1
2
2:6
1
4
3
0
0
3
4:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
15:5
14
3
6
1
1
4
2:11
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:2
9
3
3
1
0
2
1:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
5:3
5
3
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
11:4
13
2
6
3
2
1
8:8
11
4
6
0
1
5
2:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:0
9
2
3
2
1
0
4:1
7
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
1
1
4:7
4
4
3
0
0
3
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
19:9
11
2
6
3
1
2
12:11
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
15:4
7
3
3
1
1
1
5:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:7
6
2
3
1
1
1
4:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
9:4
10
2
4
1
1
2
5:5
4
3
4
0
2
2
2:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
2
1
0
1
5:3
3
3
2
0
1
1
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:3
6
2
2
0
1
1
0:2
1
3
2
0
1
1
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
8:2
12
2
4
0
2
2
2:5
2
3
4
0
2
2
2:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
0
1
1
1:2
1
3
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
2
0
1
1
1:3
1
3
2
0
1
1
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
17:2
12
2
4
0
2
2
3:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
11:1
6
3
2
0
1
1
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
0
1
1
2:6
1
جدول لیگ ملت‌ها آمریکای شمالی و مرکزی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11