فوتبــال 11

آمریکای شمالی و مرکزی

لیگ ملت‌ها

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020

جدول لیگ ملت‌ها آمریکای شمالی و مرکزی - فصل 2019/2020

لیگ A، گروه A
 • لیگ A، گروه A
 • لیگ A، گروه B
 • لیگ A، گروه C
 • لیگ A، گروه D
 • لیگ B، گروه A
 • لیگ B، گروه B
 • لیگ B، گروه C
 • لیگ B، گروه D
 • لیگ C، گروه A
 • لیگ C، گروه B
 • لیگ C، گروه C
 • لیگ C، گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
15:3
9
2
4
3
0
1
10:4
9
3
4
0
0
4
0:18
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
11:1
6
2
2
2
0
0
8:0
6
3
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
4:2
3
2
2
1
0
1
2:4
3
3
2
0
0
2
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
13:3
12
2
4
1
0
3
5:9
3
3
4
1
0
3
5:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:2
6
2
2
0
0
2
0:5
0
3
2
0
0
2
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:1
6
2
2
1
0
1
5:4
3
3
2
1
0
1
3:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
8:1
10
2
4
0
3
1
4:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
0
2
0
2:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
1
3
0
4:3
6
2
4
1
2
1
3:3
5
3
4
0
3
1
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:2
3
2
2
0
2
0
2:2
2
3
2
0
2
0
1:1
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
0
2
0
1:1
2
3
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
8:4
14
2
6
2
2
2
8:6
8
3
6
2
0
4
6:12
6
4
6
1
2
3
8:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:3
9
2
3
2
1
0
6:1
7
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
2:1
5
2
3
1
0
2
6:5
3
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
10:1
15
2
6
2
2
2
4:5
8
4
6
1
1
4
2:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:0
9
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
1
0
2
1:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:1
6
2
3
1
1
1
1:1
4
3
3
0
1
2
1:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
21:1
16
2
6
3
1
2
12:10
10
4
6
0
0
6
5:18
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:1
7
2
3
2
0
1
9:7
6
4
3
0
0
3
2:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:0
9
2
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
0
3
3:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
16:5
13
3
6
2
1
3
9:11
7
4
6
1
0
5
3:14
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
10:1
6
3
3
1
1
1
5:4
4
4
3
1
0
2
2:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:4
7
3
3
1
0
2
4:7
3
4
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
14:4
12
2
6
4
0
2
7:8
12
3
6
3
0
3
7:8
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:0
9
2
3
3
0
0
5:2
9
3
3
2
0
1
5:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
6:4
3
3
3
1
0
2
2:6
3
4
3
1
0
2
2:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
10:2
10
2
4
2
1
1
10:8
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
1
1
0
5:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:1
4
2
2
1
0
1
5:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
25:0
12
2
4
2
0
2
6:12
6
3
4
0
0
4
2:21
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
15:0
6
2
2
1
0
1
3:5
3
3
2
0
0
2
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:0
6
2
2
1
0
1
3:7
3
3
2
0
0
2
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
20:2
12
3
4
0
0
4
6:15
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
15:1
6
3
2
0
0
2
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
3
2
0
0
2
3:8
0
جدول لیگ ملت‌ها آمریکای شمالی و مرکزی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11