فوتبــال 11

پرتغال

قهرمانی زیر 23 سال

فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019

جدول قهرمانی زیر 23 سال پرتغال - فصل 2022/2023

افتتاحیه - گروه 1
 • افتتاحیه - گروه 1
 • افتتاحیه - گروه 2
 • افتتاحیه - گروه 3
 • افتتاحیه - گروه 4
 • فصل عادی - گروه شمال
 • فصل عادی - گروه جنوب
 • گروه قهرمانی
 • گروه سقوط
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
3
3
0
0
3
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
4:3
3
3
2
0
0
2
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
2
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
2:2
6
3
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
2:0
6
3
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
3:3
3
3
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
1:2
4
3
3
0
2
1
3:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
2
0
1
1
0:2
1
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
0
2
0
3:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:4
7
4
3
0
1
2
0:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:4
6
3
2
0
1
1
0:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
1
0
1
0
0:0
1
4
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
8
1
3
20:12
25
2
12
7
2
3
25:18
23
3
12
6
4
2
21:13
22
4
12
5
2
5
20:17
17
5
12
3
3
6
13:20
12
6
12
3
3
6
10:16
12
7
12
2
1
9
9:22
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
16:5
18
2
6
4
1
1
11:6
13
6
6
1
1
4
7:13
4
7
6
1
0
5
4:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
1
2
14:12
10
4
6
2
2
2
6:7
8
5
6
2
1
3
4:7
7
6
6
2
1
3
6:10
7
7
6
1
1
4
5:12
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
8
2
2
30:15
26
2
12
6
3
3
14:11
21
4
12
4
3
5
18:23
15
6
12
3
3
6
16:20
12
7
12
3
2
7
22:31
11
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
17:5
18
3
6
4
2
0
7:1
14
4
6
3
2
1
15:13
11
5
6
3
1
2
10:7
10
6
6
3
1
2
12:13
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
2
2
2
13:10
8
2
6
2
1
3
7:10
7
4
6
1
2
3
6:10
5
6
6
0
2
4
6:13
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
7
4
1
2
7:7
13
3
7
3
1
3
10:8
10
5
7
2
2
3
8:10
8
6
7
0
3
4
7:14
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
4
3
0
1
6:3
9
3
3
2
1
0
5:3
7
5
3
1
1
1
3:4
4
6
4
0
1
3
3:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
1
1
1:4
4
4
4
1
1
2
5:6
4
5
4
1
0
3
5:5
3
6
3
0
2
1
4:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
10
6
2
2
19:14
20
2
10
4
4
2
17:14
16
3
10
4
4
2
17:14
16
5
10
4
3
3
8:9
15
6
10
2
3
5
10:12
9
7
10
2
3
5
9:15
9
8
10
2
2
6
10:18
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
5
4
0
1
14:10
12
4
4
3
1
0
6:2
10
5
5
2
1
2
5:6
7
7
5
1
3
1
4:3
6
8
5
0
2
3
5:12
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
2
2
1
3:3
8
2
6
1
3
2
11:12
6
3
5
2
0
3
5:6
6
8
5
1
0
4
5:12
3
جدول قهرمانی زیر 23 سال پرتغال
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11