فوتبــال 11

آمریکای جنوبی

کوپا سودامریکانا

فصل: 2021
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

جدول کوپا سودامریکانا آمریکای جنوبی - فصل 2021

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
10:3
11
2
6
2
2
2
4:10
8
3
6
2
1
3
7:6
7
4
6
1
3
2
3:5
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:0
7
2
3
1
0
2
2:4
3
3
3
0
2
1
1:4
2
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:2
6
2
3
2
0
1
3:6
6
3
3
1
1
1
3:3
4
4
3
0
3
0
1:1
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
11:5
14
2
6
3
2
1
15:7
11
3
6
2
2
2
11:8
8
4
6
0
0
6
1:18
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:1
9
2
3
1
2
0
6:2
5
3
3
1
1
1
9:6
4
4
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
9:5
6
2
3
1
2
0
6:4
5
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
0
0
3
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
9:4
11
2
6
2
3
1
5:2
9
3
6
1
3
2
5:8
6
4
6
1
2
3
5:10
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
3
2
1
0
5:1
7
3
3
1
2
0
4:3
5
4
3
1
1
1
2:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:3
4
2
3
0
2
1
0:1
2
3
3
0
1
2
1:5
1
4
3
0
1
2
3:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
1
2
7:5
10
3
6
2
0
4
7:11
6
4
6
1
1
4
5:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
3:0
7
3
3
2
0
1
5:2
6
4
3
1
0
2
5:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
0
2
4:5
3
3
3
0
1
2
0:4
1
4
3
0
0
3
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
15:3
13
2
6
3
1
2
12:6
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:1
9
3
3
2
0
1
9:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:2
4
2
3
1
1
1
3:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
9:4
13
4
6
0
1
5
2:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:2
6
4
3
0
0
3
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
7:6
12
2
6
3
1
2
9:8
10
3
6
2
2
2
7:5
8
4
6
0
3
3
4:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:4
6
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
0
2
1
3:4
2
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
2
3
2
0
1
3:4
6
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
21:5
16
2
6
3
1
2
8:6
10
3
6
2
1
3
6:9
7
4
6
0
1
5
4:19
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:2
9
2
3
1
1
1
5:3
4
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:3
7
2
3
2
0
1
3:3
6
3
3
1
0
2
4:7
3
4
3
0
1
2
1:10
1
جدول کوپا سودامریکانا آمریکای جنوبی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11