فوتبــال 11

آمریکای جنوبی

کوپا سودامریکانا

فصل: 2022
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

جدول کوپا سودامریکانا آمریکای جنوبی - فصل 2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
7:4
11
2
6
2
3
1
9:8
9
4
6
0
3
3
3:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
2
0
1
5:3
6
3
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
2:1
5
3
3
0
2
1
3:5
2
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
10:6
12
2
6
4
0
2
7:5
12
3
6
2
0
4
7:10
6
4
6
2
0
4
5:8
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:2
9
2
3
2
0
1
3:1
6
3
3
1
0
2
4:4
3
4
3
0
0
3
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:4
6
2
3
2
0
1
3:3
6
3
3
1
0
2
2:4
3
4
3
1
0
2
3:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
7:5
11
2
6
3
2
1
6:4
11
4
6
1
2
3
3:6
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
5:3
7
4
3
1
1
1
2:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:2
4
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
12:3
16
2
6
3
2
1
7:4
11
3
6
1
1
4
5:8
4
4
6
0
2
4
2:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:0
9
2
3
1
2
0
3:2
5
3
3
0
1
2
2:5
1
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
1
0
2
3:3
3
4
3
0
2
1
1:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
12:5
12
2
6
2
4
0
10:8
10
4
6
1
1
4
9:15
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:2
7
2
3
1
2
0
5:4
5
3
3
1
1
1
7:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:4
5
2
3
1
2
0
4:3
5
4
3
0
0
3
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
2
1
11:9
11
3
6
2
0
4
6:11
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
7:3
5
3
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:6
6
4
3
1
0
2
2:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
17:1
18
2
6
4
0
2
13:4
12
3
6
1
1
4
2:15
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:1
9
2
3
2
0
1
6:2
6
3
3
0
1
2
1:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:0
9
2
3
2
0
1
7:2
6
3
3
1
0
2
1:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
10:2
12
2
6
3
2
1
15:5
11
3
6
3
1
2
10:8
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
1
2
0
3:1
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:1
7
2
3
1
1
1
10:4
4
3
3
1
1
1
5:4
4
جدول کوپا سودامریکانا آمریکای جنوبی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11